Phrosia albilabris – Okrutnica zabójka

Scatophagidae – Cuchnicowate
Poprzednio w rodzaju Cordilura. Oczy czerwono-brązowe, u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Twarz i warga górna (labrum) są białe – stąd nazwa gatunkowa. Palpi (głaszczki) białe, z długą, sztywno odstającą szczecinką – cecha diagnostyczna rodzajów Cordilura i Phrosia. Szczyt głowy czarny. Czułki i odstające do góry wici czułków są długie. Tułów czarny (także na pleurytach), scutum lśniące. Scutellum czarne. Odwłok czarny, walcowaty. Nogi żółto-brązowe, ciemniejące im bliżej stóp. Skrzydła lekko przyciemnione, przy nasadach zażółcone.

Słone 11.08.2009 Widoczna sztywna szczecinka na głaszczce Fot. Alek Brzozowski

Słone 11.08.2009 In copula Fot. Alek Brzozowski

  1. Status. Nierzadka, liczna miejscami. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy, parki, zarośla, ogrody, łąki, polany, murawy
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-8 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Imagines drapieżne. Larwy koprofagiczne
  7. Podobne. Przede wszystkim Micropselapha filiformis, u której brak długiej szczecinki na głaszczkach. W mniejszym stopniu wiele innych gatunków z rodziny – okrutnice z rodzaju Cordilura różnią się detalami ubarwienia ciała
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Alek Brzozowski
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Łukasz Mielczarek

avidal

Leave a Reply