Psilota anthracina

Syrphidae – Bzygowate
Oczy duże, owłosione, brązowoczerwone. Ciało czarne, lśniące,z  silnym niebieskogranatowym połyskiem. Nogi i czułki czarne; tylne uda niezgrubiałe. Skrzydła przezroczyste, bez żyłki pozornej vena spuria.

Grabowiec 14.05.2009 Fot. Łukasz Mielczarek

Grabowiec 14.05.2009 ♀ Fot. Łukasz Mielczarek

  1. Liczebność. Bardzo rzadka i trudna do zauważenia
  2. Biotop. Lasy ze starymi, dziuplastymi drzewami; także samotnie stojące, stare drzewa. Okazjonalnie parki
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm.  Długość skrzydła 6-7.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień i maj
  5. Lokalizacja. Ponidzie. Aktualnie znane są ledwie dwa stanowiska w kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek; chętnie odwiedza głogi. Larwy rozwijają się w wyciekach soku, ewentualnie w butwiejącym substracie zalegającym dziuple starych drzew iglastych i liściastych – wymienia się przede wszystkim dąb; bardzo możliwe że pożądane jest towarzystwo mrówek
  7. Podobne. Bardzo podobną Psilota atra można odróżnić po kępce białych włosków na spodzie odwłoka, zgrubiałych tylnych udach oraz detalach owłosienia i ubarwienia tylnych nóg. Psilota innupta pozbawiona jest granatowego połysku. W 2018 roku włączono do fauny Polski bliźniaczo podobną Psilota exilistyla ( na podstawie pojedynczego okazu złowionego w 2015 roku w Kozienickim PK ). Podobne są także muchówki z innych rodzin, np. Hydrotaea aenescens, lub gatunki z rodziny Lonchaeidae
  8. Uwagi. Autorem obserwacji imago jest Łukasz Mielczarek
  9. Rewizja rodzaju Psilota
Ps.anthracina

Rezerwat Grabowiec 19.05.2019 Wokół tego próchniejącego pnia krążył pojedynczy osobnik, którego przekazałem do dyspozycji Łukasza

P.anthracina

Rezerwat Grabowiec 19.05.2019


avidal

Leave a Reply