Psilota anthracina – Śmigliczka połyskliwa

Syrphidae – Bzygowate
Oczy duże, owłosione, brązowo-czerwone. Ciało czarne, lśniące, z silnym niebiesko-granatowym połyskiem. Nogi i czułki czarne; tylne uda niezgrubiałe. Skrzydła przezroczyste, bez żyłki pozornej vena spuria.

Grabowiec 14.05.2009 Fot. Łukasz Mielczarek

Grabowiec 14.05.2009 ♀ Fot. Łukasz Mielczarek

  1. Status. Bardzo rzadka i trudna do zauważenia. Aktualnie znane są ledwie dwa stanowiska w kraju (stan na 2019 rok)
  2. Siedlisko. Lasy ze starymi, dziuplastymi drzewami; także samotnie stojące, stare drzewa. Okazjonalnie parki
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm.  Długość skrzydła 6-7.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień i maj
  5. Lokalizacja. Ponidzie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek; chętnie odwiedza głogi. Larwy rozwijają się w wyciekach soku, ewentualnie w butwiejącym substracie zalegającym dziuple starych drzew iglastych i liściastych – wymienia się przede wszystkim dąb; bardzo możliwe że pożądane jest towarzystwo mrówek
  7. Podobne. Bardzo podobną Psilota atra można odróżnić po kępce białych włosków na spodzie odwłoka, zgrubiałych tylnych udach oraz detalach owłosienia i ubarwienia tylnych nóg. Psilota innupta pozbawiona jest granatowego połysku. W 2018 roku włączono do fauny Polski bliźniaczo podobną Psilota exilistyla (na podstawie pojedynczego okazu złowionego w 2015 roku w Kozienickim PK). Podobne są także muchówki z innych rodzin, np. Hydrotaea aenescens lub gatunki z rodziny Lonchaeidae
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Łukasz Mielczarek
  9. Rewizja rodzaju Psilota
Ps.anthracina

Rezerwat Grabowiec 19.05.2019 Wokół tego próchniejącego pnia krążył pojedynczy osobnik, którego przekazałem do dyspozycji Łukasza

P.anthracina

Rezerwat Grabowiec 19.05.2019


Rodzaj Psilota - Śmigliczka


avidal

Leave a Reply