Zerynthia cassandra – Zygzakowiec kassandra

Papilionidae – Paziowate
Na żółtym tle skrzydeł czarny rysunek; przepaski przy zewnętrznym brzegi bardzo silnie sfalowane. Na tylnym skrzydle rząd  czerwonych i niebieskich plamek.

Zer.cassandra

Toskania 26.04.2019 Fot. Rafał Celadyn

  1. Zasięg. Półwysep Apeniński, Sycylia i Elba. Spotykany lokalnie
  2. Siedlisko. Nasłonecznione, trawiaste zbocza i wzgórza, oraz suche łąki i ugory, stepy
  3. Wymiary. Rs 45-55 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – maj
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na kokornaku; zjadają kwiaty i liście
  7. Podobne. Od znacznie szerzej rozsiedlonego Zerynthia polyxena różni się jedynie budową aparatu kopulacyjnego samca. U Zerynthia cretica tło skrzydeł jest białe (gatunek endemiczny dla Krety)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marco Huang Rafał Celadyn
  9. Więcej o gatunku

Włochy – Maj 2021 Fot. Marco Huang


Papilionidae - Świat


avidal

Leave a Reply