Polymerus cognatus

Miridae – Tasznikowate
Przedplecze brunatnoczarne; przednie kąty przedplecza ciemne. Tylna krawędź przedplecza żółta. Scutellum z dużą, żółtą plamą wierzchołkową. Pokrywy brunatne z żółtymi smugami przy przednich krawędziach. Klinik (cuneus) z czerwoną plamą i żółtym wierzchołkiem. Zakrywka ciemna z jasnymi, łukowato wygiętymi żyłkami.

Austria – Styria 19.05.2008 ♀ Fot. gernotkunz

Turcja 21.08.2018 ♂ Fot. Barış Çerçi

Austria – Styria 19.05.2008 ♀ Fot. gernotkunz

  1. Status. Zdecydowanie rzadki
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne i psammofilne, piaszczyste skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Austria, Turcja
  6. Pokarm. Soki roślinne – imagines i larwy żerują na przytuliach i innych marzanowatych
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju z czerwoną plamą na kliniku – w tym Polymerus brevicornis i Polymerus unifasciatus; identyfikacja na podstawie fotografii terenowych może być niewykonalna
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Barış Çerçi
  9. Rozmieszczenie

Rodzaj Polymerus


avidal

Leave a Reply