Andrena rosae – Pszczolinka czerwonawa

Andrenidae – Pszczolinkowate
Znana również jako pszczolinka wierzbowo-baldaszkowa. Pszczolinka charakteryzująca się czerwonopomarańczową barwą tergitów w przedniej części odwłoka – u niektórych osobników czerwonawe są tylko krawędzie tergitów.

An rosae

Łódź – Widzew 12.08.2011 ♀

A.rosae

Łódź – Widzew 12.08.2011 ♀

A.rosae

Łódź – Widzew 12.08.2011 ♀

A.rosae

Łódź – Widzew 12.08.2011 ♀

  1. Liczebność. Nierzadka, lokalnie liczna
  2. Biotop. Ciepłe, otwarte stanowiska na piaszczystych i ilastych glebach
  3. Wymiary. Samica 11-14 mm. Samiec 10-12 mm
  4. Aktywność. Forma letnia od czerwca do początku września; pojawia się również forma wiosenna, wcześniej błędnie uznawana za odrębny gatunek
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Ponidzie
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice gromadzą zapasy pyłku i nektaru
  7. Podobne. Pozostałe pszczolinki z grupy gatunkowej – Andrena labiata, Andrena hattorfiana – Pszczolinka świerzbnicówka a zwłaszcza A.stragulata, która jednak okazuje się być jedynie wiosenną formą Andrena rosae i jako taka nie zasługuje na odrębność taksonomiczną ( za info dziękuję Dareckiemu ).  Również samce czerwonoodwłokowych smuklików Lasioglossum
  8. Pasożytem gniazdowym jest Nomada marshamella
  9. Uwagi. Oznaczenie osobników z Łodzi Jacek Wendzonka
  10. Więcej o gatunku
A.rosae

Łódź – Widzew 15.08.2011 ♀

A.rosae

Łódź – Widzew 15.08.2011 ♀

Polana Polichno 21.08.2020 ♀ złowiona przez Misumena vatia


avidal

2 thoughts on “Andrena rosae – Pszczolinka czerwonawa

Leave a Reply