Bombus hortorum – Trzmiel ogrodowy

Apidae – Pszczołowate
Na przodzie tułowia i odwłoka zwykle żółte przepaski, sporadycznie u samic przepaska zredukowana do żółtych plam na barkach. Tergity 4 i 5 ( oraz częściowo 6 u samców ) białe – reszta ciała czarno owłosiona. Gniazda buduje pod lub tuż nad ziemią, wyściółkę stanowi mech; chętnie w gniazdach ptasich. Rodzina liczy 50-120 osobników.

Widzew 16.06.2011

Łódź – Widzew 16.06.2011

Widzew 16.06.2011

Widzew 16.06.2011

Młynek 11.08.2013 Samiec Trzmiela zidentyfikował gość Insektarium o imieniu Paweł

Łódź – Młynek 11.08.2013 ♂ – trzmiela zidentyfikował gość Insektarium o imieniu Paweł

  1. Liczebność. Pospolity i liczny, wykazywany na 88% obszaru Polski
  2. Biotop. Jasne lasy, parki, ogrody, a przede wszystkim łąki z dużą ilością roślin motylkowatych
  3. Wymiary. Królowe 17-25 mm. Robotnice 10-18 mm. Samce 12-20mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek i nektar; polilektyczny
  7. Podobne. Liczne inne trzmiele
  8. Uwagi. Kleptopasożytem jest Bombus barbutellus
  9. Uwagi 2. Gatunek chroniony
  10. Uwagi 3. Największymi wrogami naturalnymi trzmieli są pasożytnicze owady ( min. Conopidae, Sarcophagidae, Mutillidae ), nicienie oraz pierwotniaki ( zwłaszcza Nosema bombi ) – a także myszy. Regularnie stają się również przekąską dla lisów, łasic i kun. Ptaki rzadko atakują trzmiele poza trzmielojadem, żołną, dzierzbą gąsiorkiem i sikorami


WZORY BARWNE ( wg Trzmielowate Polski  – T.Pawlikowski, K.Pawlikowski ). Zgodę na wykorzystanie wzorów otrzymałem od profesora Tadeusza Pawlikowskiego

Leave a Reply