Cremnops desertor

Braconidae – Męczelkowate
Ciało pomarańczowe, tylko wierzchołki tylnych goleni i tylne stopy są na ogół czarne. Przednie skrzydła przyciemnione z dwiema, a częściej z trzema jasnymi smugami poprzecznymi.

Gdańsk 2007 Fot. Robert Żóralski

  1. Liczebność. Zapewne nierzadki, lecz sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Lasy, polany, ogrody, łąki, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 5-9 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od czerwca do sierpnia
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami gąsienic motyli z rodzin Crambidae i Pyralidae, doniesienia o gatunkach żywicielskich z innych rodzin uznawane są za wątpliwe. Jako gatunki żywicielskie wymienia się Sitochroa verticalis i Ostrinia nubilalis
  7. Podobne. W Polsce i w Europie brak gatunków, z którymi można go pomylić
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Robert Żóralski

Leave a Reply