Helcon cf.angustator

Braconidae – Męczelkowate
Głowa, tułów i odwłok czarne. Uda czerwonopomarańczowe; tylne uda nie są uzbrojone w ostrogi. Czułki jednolicie ciemne, bez jasnych obrączek. Pokładełko bardzo długie. Skrzydła lekko przyciemnione; w przednim skrzydle żyłka Rs+M obecna – cecha diagnostyczna rodziny. Pterostigma wyraźnie zaznaczona, czarna.

Tczew 14.06.2008 ♀ Fot. Alek Brzozowski

Tczew 14.06.2008 ♀ Fot. Alek Brzozowski

Tczew 14.06.2008 ♀ Fot. Alek Brzozowski

Tczew 14.06.2008 ♀ Fot. Alek Brzozowski

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Głównie lasy
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Kwiecień – ?
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami larw chrząszczy ksylofagicznych – wymienia się Leptura aethiopsLeptura quadrifasciataLeptura annularis i Oplosia cinerea
  7. Podobne. W Europie występują jeszcze trzy inne, trudne do rozróżnienia gatunki z rodzaju – przynajmniej dwa z nich wykazano z Polski (H.tardator i H.claviventris, brak rekordów H.nunciator). U bardzo podobnie ubarwionych gatunków z rodzajów Helconidea i Odontocolon na tylnych udach obecne są duże ostrogi
  8. Uwagi. Identyfikacja Andrzej Hilszczański
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Alek Brzozowski

Tczew 14.06.2008 ♀ Fot. Alek Brzozowski


avidal

Leave a Reply