Helconidea cruspator

Braconidae – Męczelkowate
Głowa, tułów i odwłok czarne. Krętarze czarne. Uda czerwono-pomarańczowe; tylne uda uzbrojone w ostrogi. Czułki jednolicie ciemne, bez jasnych obrączek. Pokładełko bardzo długie. Skrzydła lekko przyciemnione; w przednim skrzydle żyłka Rs+M obecna – cecha diagnostyczna rodziny. Pterostigma wyraźnie zaznaczona, czarna.

Las wiączyński 08.05.2012 Helconidea cf.cruspator

  1. Status. Liczebność trudna do oszacowania; rzadko obserwowany
  2. Siedlisko. Głównie lasy
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Kwiecień – ?
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami larw chrząszczy ksylofagicznych – wymienia się Leptura aethiops, Leptura quadrifasciata, Leptura annularis i Oplosia cinerea
  7. Podobne. W Polsce występuje drugi gatunek z rodzaju, trudny do rozróżnienia Helconidea dentator; którego można odróżnić po detalach użyłkowania; niestety nie znam szczegółów. U gatunków z rodzaju Helcon brak ostrogi na tylnym udzie. Bardzo podobny gąsieniczniki z rodzaju Odontocolon również różnią się użyłkowaniem skrzydeł – w przednim skrzydle u wszystkich gąsieniczników brak żyłki Rs+M
  8. Uwagi. Identyfikacja Paweł Jałoszyński (jako gatunek najbardziej prawdopodobny)
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply