Omalus biaccinctus – Litozłot pomarszczony

Chrysididae – Złotolitkowate
Głowa i tułów zielone lub niebieskie. Mesoscutum w środkowej słabo błyszczące, czesto wręcz matowe – boki mesoscutum z grubym, gęstym punktowaniem Odwłok błyszczący, czerwony ze złocistomiedzistym połyskiem. Wierzchołek 3-ego tergitu z trójkątnym, wąskim, lecz relatywnie głębokim wcięciem po środku.

Austria – Eisenstadt-Umgebung 20.06.2014 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany, niezbyt liczny NT
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, ogrody, parki, ściany drewnianych budynków
  3. Wymiary. Długość ciała 3-5 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami larw grzebaczowatych, zwłaszcza z rodzaju Passaloecus
  7. Podobne. U dwóch pozostałych krajowych gatunków z rodzaju (Omalus aeneus, Omalus puncticollis) odwłok jest zielononiebieski, mesoscutum w środkowej części jest silniej błyszczące a wcięcie na tylnej krawędzi 3-ego tergitu ma odmienny kształt i jest płytsze
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply