Omalus puncticollis – Litozłot drewniarek

Chrysididae – Złotolitkowate
Ciało jednolicie zielone, niebieskozielone, lub fioletowoniebieskie; niektóre osobniki częściowo czarne, zwłaszcza na stronie grzbietowej. Mesoscutum błyszczące z wyraźnym, grubym, równomiernym punktowaniem – ilustracja, fot.24. Mesoscutellum jednolicie punktowane. Odwłok ze złocistym połyskiem.

Warszawa – Żoliborz 12.08.2020 Fot. Sylvester Kociniak

  1. Liczebność. Rzadki. Samice czterokrotnie liczniejsze od samców. Czerwona Lista kat. LC
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, ogrody, parki, ściany drewnianych budynków
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 3-6 mm, samca 3-5 mm
  4. Aktywność. Od początku czerwca do końca sierpnia; pojedyncze samice jeszcze we wrześniu
  5. Lokalizacja. Mazowieckie. Wykazywany gównie z południa kraju
  6. Pokarm. Pyłek, nektar; chętnie odwiedza kwiaty z rodziny selerowatych, w tym marchew zwyczajną. Larwy są parazytoidami larw grzebaczowatych, zwłaszcza z rodzaju Passaloecus
  7. Podobne. Przede wszystkim bliźniaczo podobny Omalus aeneus (mesoscutum z niewyraźnym, płytkim punktowaniem, mesoscutellum niejednolicie punktowane – w jego przedniej części zupełnie gładkie pole), od którego dawniej nie był odróżniany. Natomiast u gatunków z rodzaju Pseudomalus mesoscutum punktowane jest zdecydowanie grubiej i mniej równomierne
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Sylvester Kociniak
  9. Więcej o gatunku

Leave a Reply