Oxybelus variegatus – Otrętwiacz bokozębiec

Crabronidae – Grzebaczowate
Ciało czarne. Samica – żuwaczki czerwone, lub czerwonożółte. Na przedpleczu biaława, przerwana przepaska. Mukron krótki i szeroki. Skrzydełka zatarczki rozdwojone. Plamy na tergitach białe, lub bladożółte, nie połączone w przepaski poprzeczne. Ostatni tergit odwłoka czerwony. Uda czarne, golenie i stopy czerwone. Samiec  – żuwaczki ciemnoczerwone. Na bokach tergitów wyraźne ząbki. Skrzydełka zatarczki rozdwojone, jak u samicy. Plamy na tergitach żółte. Uda żółtoczarne, golenie żółte, lub czerwone. U obu płci w przednim skrzydle jedna, duża komórka kubitodyskoidalna.

Oxyb.variegatus

Lubin 22.07.2019 ♀ Fot. Meadowlark

Ox.variegatus

Lubin 22.07.2019 ♀ Fot. Meadowlark

Ox.variegatus.

Lubin 22.07.2019 ♀ Fot. Meadowlark

O.variegatus

Lubin 22.07.2019 ♀ Widoczny czerwony wierzchołek odwłoka Fot. Meadowlark

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Piaskownie, wydmy śródleśne i śródlądowe, polne i leśne drogi, przydroża, przytorza, murawy kserotermiczne, ugory. Gniazduje w ziemi
  3. Wymiary. Samica 5-6 mm. Samiec 3-6 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie. Występuje licznie w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice łowią i paraliżują drobne muchówki – bardzo często jest to Delia platura. Jedna samica zaopatruje w sezonie do kilkudziesięciu jednokomorowych norek, do każdej z nich dostarczając od 2-3 do 15 i więcej much (w zależności min. od wielkości ofiar). Samica paraliżuje muchówkę poniżej spodu głowy i przyczepioną do żądła transportuje w locie
  7. Podobne. Inne otrętwiacze o białych plamach odwłokowych, zwłaszcza samica Oxybelus uniglumis o czarnych żuwaczkach i nierozdwojonych skrzydełkach zatarczki; inne białoodwłokowe gatunki różnią się min. kształtem mukronu
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Meadowlark
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Darecki
  10. Więcej o biologii gatunku
O variegatus

Lubin 22.07.2019 ♀ Fot. Meadowlark

O.variegatus.

Lubin 22.07.2019 ♀ Fot. Meadowlark


Rodzaj Oxybelus - Otrętwiacz


avidal

2 thoughts on “Oxybelus variegatus – Otrętwiacz bokozębiec

Leave a Reply