Diphyus trifasciatus – Harcun żółtopasy

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Głowa czarna z żółto i relatywnie szeroko podkreślonymi wewnętrznymi krawędziami oczu. Nadustek i twarz samicy czarne. Scutum czarne. Scutellum żółte. Odwłok samicy czarny z parą żółtych, rozległych plam w przedniej części. Pokładełko niewidoczne. Odwłok samca czarny poza jednolicie żółtą częścią nasadową. Czułki samicy z jasną obrączką na środkowych członach, czułki samca jednolicie czarne.

Chociszewo 29.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 29.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 29.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 29.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera

  1. Status. Liczebność trudna do oszacowania; nieczęsto obserwowany
  2. Siedlisko. Lasy, zarośla, parki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 15-18 mm
  4. Aktywność. Lipiec – październik
  5. Lokalizacja. Lubuskie, Bieszczady
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami gąsienic motyli, m.in. z rodziny Noctuidae
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, często bardzo podobne – w tym Diphyus palliatorius, u którego żółte podkreślenie oczu jest węższe (dotyczy samicy)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Kucharski Lucyna Bugiera
D.palliatorius

Uherce Mineralne 20.04.2019 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

D palliatorius

Uherce Mineralne 20.04.2019 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

Chociszewo 29.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera


Rodzaj Diphyus - Harcun


Lucyna Bugiera avidal

Leave a Reply