Habrocampulum biguttatum – Gibik wiotki

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Głowa czarna. Tułów czarny. Scutellum żółte. Odwłok uderzająco wąski, stylikowany, czerwonopomarańczowy z czarnym wierzchołkiem. Pokładełko krótkie, ale dobrze widoczne. Krętarze czarne. Uda i golenie czerwonopomarańczowe; tylko na tylnej parze nóg z czarnymi obrączkami apikalnymi. Czułki czarne u nasady, poza tym pomarańczowe. Skrzydła z delikatnym, żółtym przyciemnieniem; żyłki i pterostigma żółte.

Chociszewo 07.06.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 07.06.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 15.08.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Małopolska 20.10.2020 ♀ Fot. Jasiek Zieliński

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, polany, łąki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 15-20 mm
  4. Aktywność. Sierpień – październik
  5. Lokalizacja. Małopolskie, lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami gąsienic motyli, głównie z rodzin Geometridae, Noctuidae, Erebidae i Lasiocampidae
  7. Podobne. Inne gatunki z podrodziny Anomaloninae różnią się detalami ubarwienia
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Jasiek Zieliński Lucyna Bugiera

Chociszewo 15.08.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 15.08.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 15.08.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera


avidal

Leave a Reply