Scambus calobatus

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
gatunek bardzo zmienny morfologicznie w zależności od pokolenia. Wyróżnia się trzy formy barwne, które poprzednio były traktowane jako odrębne gatunki. Wiosną występuje forma planatus charakteryzująca się dużą głową i częściowo czerwonymi tułowiem i odwłokiem (w różnym stopniu – aż po niemal całkowicie czerwone). Następnie dochodzi do ściemnienia całego ciała – to forma ventricosus. Latem pojawia się drugie pokolenie czyli forma calobatus. Znacznej zmienności podlega również długość pokładełka. Natomiast niezmiennie jasne, pomarańczowe, pozostają biodra, uda i golenie oraz blade stopy.

Chociszewo 10.08.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 10.08.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, polany, łąki, zarośla, parki, ogrody…
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-11 mm. w zależności od gatunku żywicielskiego
  4. Aktywność. Maj – wrzesień. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami gąsienic rozmaitych motyli, w tym z rodzin Gelechiidae, Crambidae, Pyralidae i Tortricidae, a także larw chrząszczy z rodzin Curculionidae i Cerambycidae – wymienia się rodzaje Saperda i Anthonomus
  7. Podobne. Niezwykła zmienność morfologiczna tego fascynującego gatunku znacznie utrudnia jego identyfikację
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera

avidal

Leave a Reply