Stenarella domator

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Głowa czarna. Nadustek, żuwaczki i wewnętrzne krawędzie oczu brązowoczerwone. Brązowoczerwona plamka zwykle także z tyłu oczu. Tułów całkowicie czarny. Scutellum czarne. Tegule czarnobrązowe. Odwłok czarny. Pokładełko bardzo długie, dłuższe od ciała. Krętarze i biodra czarne; przy wierzchołku tylnego biodra biała plama – ważna cecha diagnostyczna gatunku. Przednie i środkowe golenie czerwone, tylne golenie czarne tylko w części nasadowej zaczerwienione. Czułki całkowicie czarne, lub z rozjaśnionymi członami środkowymi ( w zależności od podgatunku – zmienne jest także ubarwienie stóp ). Skrzydła przezroczyste; pterostigma czarna, zwierciadełko bardzo małe, zwykle w tylnej części otwarte. Należy do podrodziny Cryptinae.

Las wiączyński 01.07.2012

Las wiączyński 01.07.2012 Samica

Las wiączyński 01.07.2012

Las wiączyński 01.07.2012 Widoczna biała plamka na tylnym biodrze

Las wiączyński 01.07.2012

Las wiączyński 01.07.2012 Długie pokładełko z łatwością dotarło do głęboko umieszczonego gniazda gatunku żywicielskiego

Las wiączyński 01.07.2012

Las wiączyński 01.07.2012

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Lasy, parki, nasłonecznione zbocza, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 10-16 mm
  4. Aktywność. Czerwiec i lipiec
  5. Lokalizacja. Samicę składającą jaja do gniazda nieznanej żądłówki usytuowanego w ogrodzeniu zabytkowego cmentarza obserwowałem w lesie pod Łodzią
  6. Pokarm. Imagines spijają rosę. Samice składają jaj do gniazd os z rodzaju Ancistrocerus i Symmorphus, a prawdopodobnie także innych Eumeninae ( min. uzyskano imago z poczwarki znalezionej w norce osy z rodzaju Delta, nie występującej w Polsce ). Niektóre źródła podają, że do potencjalnych gospodarzy należy zaliczyć także formierze z rodzaju Sceliphron
  7. Podobne. Liczne inne, podobnie ubarwione gąsieniczniki można rozróżnić min. po odmiennym ubarwieniu poszczególnych części ciała ( ze szczególnym uwzględnieniem białej plamki na tylnych biodrach – plamę w tym samym miejscu ma Ischnoceros caligatus o czarnych żuwaczkach i czarnym nadustku ), kształcie i wielkości zwierciadełka, czy długości pokładełka u samic

2 thoughts on “Stenarella domator

Dodaj komentarz