Stenarella domator

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Głowa czarna. Nadustek, żuwaczki i wewnętrzne krawędzie oczu brązowoczerwone. Brązowoczerwona plamka zwykle także z tyłu oczu. Tułów całkowicie czarny. Scutellum czarne. Tegule czarnobrązowe. Odwłok czarny. Pokładełko bardzo długie, dłuższe od ciała. Krętarze i biodra czarne; przy wierzchołku tylnego biodra biała plama – ważna cecha diagnostyczna gatunku. Przednie i środkowe golenie czerwone, tylne golenie czarne tylko w części nasadowej zaczerwienione. Czułki całkowicie czarne, lub z rozjaśnionymi członami środkowymi (w zależności od podgatunku – zmienne jest także ubarwienie stóp). Skrzydła przezroczyste; pterostigma czarna, zwierciadełko bardzo małe, zwykle w tylnej części otwarte. Należy do podrodziny Cryptinae.

Las wiączyński 01.07.2012

Las wiączyński 01.07.2012 ♀ Widoczna biała plamka na tylnym biodrze

Las wiączyński 01.07.2012

Las wiączyński 01.07.2012 ♀ Długie pokładełko z łatwością dotarło do głęboko umieszczonego gniazda gatunku żywicielskiego

Las wiączyński 01.07.2012

Las wiączyński 01.07.2012 ♀

Las wiączyński 01.07.2012

Las wiączyński 01.07.2012 ♀

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Lasy, parki, nasłonecznione zbocza, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 10-16 mm
  4. Aktywność. Czerwiec i lipiec
  5. Lokalizacja. Samicę składającą jaja do gniazda nieznanej żądłówki usytuowanego w ogrodzeniu zabytkowego cmentarza obserwowałem w lesie pod Łodzią
  6. Pokarm. Imagines spijają rosę. Samice składają jaj do gniazd os z rodzaju Ancistrocerus i Symmorphus, a prawdopodobnie także innych Eumeninae (m.in. uzyskano imago z poczwarki znalezionej w norce osy z rodzaju Delta, nie występującej w Polsce). Niektóre źródła podają, że do potencjalnych gospodarzy należy zaliczyć także formierze z rodzaju Sceliphron
  7. Podobne. Liczne inne, podobnie ubarwione gąsieniczniki można rozróżnić min. po odmiennym ubarwieniu poszczególnych części ciała (ze szczególnym uwzględnieniem białej plamki na tylnych biodrach – plamę w tym samym miejscu ma Ischnoceros caligatus o czarnych żuwaczkach i czarnym nadustku), kształcie i wielkości zwierciadełka, czy długości pokładełka u samic
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

2 thoughts on “Stenarella domator

Leave a Reply