Heriades crenulatus – Wałczatka wieloguzka

Megachilidae – Miesierkowate
Ciało czarne, walcowate, słabo owłosione. Na nadustku u samicy kilka stosunkowo drobnych guzkowatych ząbków. Głowa i przedplecze o „chropowatej” strukturze. Odwłok z wierzchu czarny, u samca podwinięty do dołu. Przepaski odwłokowe cienkie, białe. Poduszka brzuszna samicy żółtobrązowa. W przednim skrzydle 2 komórki kubitalne Cu.

H crenulatus

Winiary Zagojskie 07.08.2016 ♀

H.crenulatus

Winiary Zagojskie 07.08.2016 ♀ Widać lamparcią mozaikę oka – istotną cechę diagnostyczna gatunku

Her.crenulatus

Winiary Zagojskie 07.08.2016 ♀

  1. Liczebność. Lokalna
  2. Biotop. Polany, skraje lasów, murawy kserotermiczne i psammofilne, sady, winnice. Gniazduje w martwym drewnie ( zasiedla min. korytarze wydrążone przez owady ksylofagiczne ), lub w pustych łodygach roślin ( chętnie w pędach jeżyn )
  3. Wymiary. Długość ciała 7-8 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Ponidzie
  6. Pokarm. Nektar. Odwiedza wyłącznie kwiaty z rodziny złożonych ( astrowatych ). Larwy żywią się mieszanina pyłku i nektaru
  7. Podobne. Pospolita wałczatka Heriades truncorum różni się min. liczbą guzków na nadustku ( są większe, ale jest ich tylko 2 ); przy dużym zbliżeniu oka widać tez odmienna strukturę oka ( u H.crenulatus przypomina oka skórę lamparta, u H.truncorum jest raczej jednolita barwnie ). Podobne są też murarki z rodzaju Osmia o wyraźnie gładszej strukturze głowy i przedplecza, oraz smuklejsze nożycówki z rodzaju Chelostoma
  8. Uwagi. Pasożytami gniazdowymi są Sapygina decemguttataStellis breviuscula i Cacoxenus indagator
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Darecki
  10. Więcej o gatunku

Leave a Reply