Heriades crenulatus – Wałczatka wieloguzka

Megachilidae – Miesierkowate
Ciało czarne, walcowate, słabo owłosione. Na nadustku u samicy kilka stosunkowo drobnych guzkowatych ząbków. Głowa i przedplecze o „chropowatej” strukturze. Odwłok czarny, u samca podwinięty do dołu. Przepaski odwłokowe na tylnych krawędziach tergitów cienkie, białe. Szczoteczka brzuszna samicy żółtobrązowa. W przednim skrzydle 2 komórki kubitalne Cu.

H crenulatus

Winiary Zagojskie 07.08.2016 ♀

H.crenulatus

Winiary Zagojskie 07.08.2016 ♀ Widać lamparcią mozaikę oka – istotną cechę diagnostyczna gatunku

Her.crenulatus

Winiary Zagojskie 07.08.2016 ♀

 1. Liczebność. Lokalna
 2. Biotop. Polany, skraje lasów, murawy kserotermiczne i psammofilne, sady, winnice. Gniazduje w martwym drewnie (zasiedla m.in. korytarze wydrążone przez owady ksylofagiczne), lub w pustych łodygach roślin (chętnie w pędach jeżyn)
 3. Wymiary. Długość ciała 7-8 mm
 4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
 5. Lokalizacja. Ponidzie
 6. Pokarm. Nektar. Odwiedza wyłącznie kwiaty z rodziny złożonych (astrowatych). Larwy żywią się mieszanina pyłku i nektaru
 7. Podobne. Pospolita wałczatka Heriades truncorum różni się m.in. liczbą guzków na nadustku (są większe, ale jest ich tylko 2); przy dużym zbliżeniu oka widać tez odmienna strukturę oka (u H.crenulatus przypomina oka skórę lamparta, u H.truncorum jest raczej jednolita barwnie). Podobne są też murarki z rodzaju Osmia o wyraźnie gładszej strukturze głowy i przedplecza, oraz smuklejsze nożycówki z rodzaju Chelostoma
 8. Uwagi. Pasożytami gniazdowymi są Sapygina decemguttataStelis breviuscula i Cacoxenus indagator
 9. Uwagi 2. Identyfikacja Darecki
 10. Uwagi 3. Autor obserwacji – avidal
 11. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply