Orussus abietinus – Wnik świerkowiec

Orussidae – Wnikowate
Głowa i tułów czarne. 2 pierwsze segmenty odwłoka czarne, pozostałe czerwone; u niektórych osobników na końcu odwłoka widoczna biała plamka. Uda czarne, kolana białe, przednia strona goleni biała. Czułki czarne, za wyjątkiem białych członów 3-5; u samicy 10-, u samca 11-członowe. Skrzydła przednie z rozległymi ciemnymi plamami w tylnej części, lecz wierzchołki skrzydeł przezroczyste. Skrzydła tylne zaciemnione na wierzchołkach. Pokładełko niewidoczne, bardzo długie, mniej więcej dwukrotnie przewyższające długość ciała.

Ławica 30.04.2014

Ławica 30.04.2014 ♀ na słupku ogrodzeniowym podczas składania jaj

Ławica 30.04.2014

Ławica 30.04.2014 ♀

Ławica 30.04.2014 Samica na słupku ogrodzeniowym

Ławica 30.04.2014 ♀

Rezerwat Spała 18.05.2015

Rezerwat Spała 18.05.2015

  1. Status. Rzadki i nieliczny DD
  2. Siedlisko. Lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 9-15 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie, łódzkie, Bieszczady
  6. Pokarm. Larwy są ektoparazytoidami larw bogatków Buprestidae i trzpiennikowatych Siricidae; być może także larw innych owadów saproksylofagicznych. Samica wyszukuje je dzięki sensorom w czułkach i przednich nogach. Jajo składa nie w ciało larwy gospodarza, lecz obok, w wydrążony przez nią chodnik
  7. Podobne. Specyficznie ubarwiony i nietrudny do rozpoznania; drugi krajowy gatunek – odnaleziony w 2018 roku przez Jarka Regnera Orussus unicolor ma jednolicie czarny lub brązowo-czarny odwłok
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i fotografii osobnika z Ławicy – Jacek Wendzonka Andrzej Kucharski avidal
Rezerwat Spała 18.05.2015 Sosna, na której znalazłem Orussus abietinus

Rezerwat Spała 18.05.2015 Sosna, na której znalazłem Orussus abietinus

Rezerwat Spała 18.05.2015

Rezerwat Spała 18.05.2015

Rezerwat Spała 18.05.2015

Rezerwat Spała 18.05.2015

Rezerwat Spała 18.05.2015

Rezerwat Spała 18.05.2015

O.abietinus

Okolice Leska 07.06.2019 Fot. Andrzej Kucharski


avidal

Leave a Reply