Macrophya militaris – Brosznica białokrętarz

Tenthredinidae – Pilarzowate
Głowa czarna z żółtymi z białymi żuwaczkami i nadustkiem. Czułki czarne, bez rozjaśnień. Scutum czarne. Scutellum z żółtobiałą plamą. Biodra czarne. Odwłok czarny z czerwonymi pasami na 3 i 4 tergicie i białożółtymi plamami na bokach tergitów 5 i 6. Na 7 tergicie również jasna plamka.

Murawy Dobromierskie 04.06.2013

Murawy Dobromierskie 04.06.2013

Murawy Dobromierskie 04.06.2013

Murawy Dobromierskie 04.06.2013

Murawy Dobromierskie 04.06.2013

Murawy Dobromierskie 04.06.2013

Chociszewo 29.07.2021 Fot. Lucyna Bugiera

  1. Status. Rzadka. Szczególnie samce spotkać bardzo trudno, ponieważ samice rozmnażają się przede wszystkim partenogenetycznie
  2. Siedlisko. Zarośla, leśne polany, skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 10-13 mm
  4. Aktywność. Maj i czerwiec
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie, lubuskie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żerują na malinie, jeżynie i lebiodce
  7. Podobne. Szczegółowa analiza cech diagnostycznych pozwala wykluczyć inne, podobne rośliniarki, takie jak Macrophya annulata
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Lucyna Bugiera avidal

Rodzaj Macrophya - Brosznica


avidal

Leave a Reply