Symmorphus crassicornis – Bolica letnia

Vespidae – Osowate
Tułów czarny ze stosunkowo dużymi żółtymi plamami barkowymi, tegulami i guzami skrzydłowymi. Na scutellum samicy żółte plamy, scutellum samca czarne. Odwłok czarny z żółtymi przepaskami; tergit pierwszy mniej więcej tak samo długi, jak szeroki. Uda czarne, golenie i stopy jasnożółte. Nadustek samicy częściowo żółty. Trzonki czułków żółte od spodu.

S crassicornis

Łódź 14.06.2012 ♀

S.crassicornis

Łódź 14.06.2012 ♀

  1. Liczebność. Lokalnie nierzadka, obserwowana sporadycznie DD
  2. Siedlisko. Rozmaite, chętnie wilgotne tereny w pobliżu zbiorników wodnych. Gniazduje w pustych łodygach roślin, w drewnie, w opuszczonych chodnikach chrząszczy i błonkówek saproksylicznych, w szczelinach w murach i ścianach, a czasem także w ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała 10-16 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żerują na larwach ryjkowców i stonek – wymienia się Chrysomela populi oraz ryjki z rodzajów Hypera i Donus
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju różnią się ubarwieniem nóg, nadustka, teguli, czy scutellum a przede wszystkim innym kształtem pierwszego tergitu, którego długość zauważalnie przekracza szerokość
  8. Uwagi. Znanym pasożytem gniazdowym jest Chrysis fulgida
  9. Uwagi 2. Identyfikacja oraz podanie cech diagnostycznych – Darecki
  10. Uwagi 3. Autorzy obserwacji – Adrian Atamańczuk avidal
S bifasciatus

Wiedeń 16.06.2017 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

S.bifasciatus

Wiedeń 17.06.2017 Fot. Adrian Atamańczuk


avidal

Leave a Reply