Panorpa communis – Wojsiłka pospolita

Panorpidae – Wojsiłki
Głowa czarna. Skrzydła pokryte nieregularnymi ciemnymi plamami zwykle tworzącymi krótkie przepaski. Plama na wierzchołku skrzydła. Brak czarnej plamy nasadowej na skrzydłach – jeśli jest, to nie wykracza poza jedną komórkę skrzydłową. Pterostigma żółtoczarna. Odwłok samca zakończony hakowatymi przydatkami, podwinięty do góry. Walwy cienkie i długie.

Wiączyń 18.05.2011

Wiączyń 18.05.2011 ♀

Moszczenica 23.08.2014 Samiec - widoczne wąskie i długie walwy

Moszczenica 23.08.2014 ♂ – widoczne wąskie i długie walwy

  1. Liczebność. Pospolita i liczna
  2. Biotop. Polany, parki, zagajniki, łąki, parki; chętnie miejsca wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 16-20 mm. Rs do 30 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień. Zimują częściowo larwy, częściowo poczwarki
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Martwe owady, spadź, nektar, pyłek. Larwy żerują w glebie na rozkładającej się materii organicznej roślinnego i zwierzęcego pochodzenia
  7. Podobne. Panorpa vulgaris i Panorpa germanica – opis różnic u wymienionych gatunków. U bardzo rzadkiej Panorpa cognata głowa jest częściowo czerwona, lub brązowa
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Zbliżenie - Niebieskie strzałki wskazują walwy

♂ Zbliżenie – Niebieskie strzałki wskazują walwy

Las wiączyński 02.06.2015 Samiec

Las wiączyński 02.06.2015 ♂ – osobnik podobny do Panorpa germanica

Moszczenica 23.08.2014

Moszczenica 23.08.2014 ♂

Las wiączyński 02.06.2015 Widoczne

Las wiączyński 02.06.2015 ♂ Widoczne długie, cienkie walwy

Las wiączyński 02.06.2015

Las wiączyński 02.06.2015 ♂


avidal

One thought on “Panorpa communis – Wojsiłka pospolita

  1. Pingback: Największe owady świata (tym razem wszystkie) – co-za-ziemia

Leave a Reply