Conistra ligula

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła o bardzo zmiennym ubarwieniu – tło od rdzawobrązowego do niemal czarnego. Plamki okrągła i nerkowata rdzawo lub czarno obwiedzione, z rozmytym, ciemnym polem przy wewnętrznym brzegu. Wierzchołek skrzydła lekko zaostrzony, a krawędź skrzydła wzdłuż strzępiny zauważalnie pofalowana.

Francja – Oxelaëre 28.10.2013 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Nieczęsto obserwowana i nieliczna, choć szeroko rozsiedlona
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, zadrzewienia nadrzeczne
  3. Wymiary. Rs 30-38 mm
  4. Okres lotu. Wrzesień – listopad oraz wczesna wiosna (po przezimowaniu)
  5. Lokalizacja. Francja
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują najpierw na baziach wierzbowych i na innych drzewach liściastych, z starsze stadia na rozmaitych roślinach zielnych
  7. Podobne. Przede wszystkim Conistra vaccini, u której zewnętrzna krawędź przedniego skrzydła jest lekko i równomiernie zaokrąglona, a wierzchołek skrzydła nie jest zaostrzony
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand
  9. C.ligula na Lepiforum

avidal

Leave a Reply