Heliothis peltigera

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła o zmiennym tle – od kremowobiałego, przez ochrowożółte po rdzawoochrowe. Przy krawędzi kostalnej skrzydła dwie rozmyte, ciemniejsze od tła plamki – plamka w połowie długości skrzydła styka się z bardzo wyraźnie zaznaczoną plamką nerkowatą, a plamka przedwierzchołkowa  stanowi brzeg zewnętrznej przepaski poprzecznej. Pole środkowe mało kontrastowe, ograniczone cienkimi przepaskami falistymi, które mogą zanikać. Tylne skrzydło jasne z szeroką, ciemną przepaską brzeżną.

Francja – Oxelaëre 23.08.2022 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Oxelaëre 22.06.2015 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Gatunek migrujący, zalatujący do naszego kraju z południa Europy. Spotykany nieregularnie, liczebność ulega silnym wahaniom sezonowym
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, suche łąki i polany, nagrzane zbocza. Gatunek wybitnie termofilny
  3. Wymiary. Rs 29-42 mm
  4. Okres lotu. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Francja, Polska – podkarpackie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych – w tym na ostach, starcach, nagietkach, wilżynach i lucernie; chętnie zjadają kwiaty. Wymienia się również kukurydzę i sorgo
  7. Podobne. Nieco podobne są Helicoverpa armigera (odmienny deseń na przednich skrzydłach), a przede wszystkim Heliothis nubigera (plamka nerkowata mniej wyraźna)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marie Lou Legrand Jarosław Bury
  9. H.peltigera na Lepiforum

Podkarpacie 2016 Wyrośnięta gąsienica Fot. Jarosław Bury

Podkarpacie 2016 Fot. Jarosław Bury

Podkarpacie 2016 Fot. Jarosław Bury


avidal

Leave a Reply