Xestia stigmatica

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła szare lub brązowe, często z rdzawym odcieniem. Pole między plamkami okrągłą i nerkowatą przyciemnione. Przy zewnętrznej krawędzi skrzydła rozmyty, zwykle brunatny cień – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Włochy 25.08.2006 Fot. Paolo Mazzei

Szwajcaria 19.08.2011 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana, nieliczna
  2. Biotop. Lasy, torfowiska, wrzosowiska
  3. Wymiary. Rs 35-44 mm
  4. Okres lotu. Lipiec i sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Włochy, Szwajcaria. W Polsce na rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych brzozach i jeżynach oraz na roślinach zielnych – wymienia się babki, mniszki, jasnoty, pierwiosnki
  7. Podobne. U Xestia baja przy wierzchołku skrzydła występuje podwójna, czarna plamka. U Xestia xanthographa pole między plamkami nerkowatą i okrągłą nie jest przyciemnione oraz brak cienia przy zewnętrznej krawędzi przedniego skrzydła
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Heiner Ziegler Paolo Mazzei
  9. X.stigmatica na Lepiforum

Rodzaj Xestia - Rolnica


avidal

Leave a Reply