Xestia xanthographa – Rolnica znakówka

Noctuidae – Sówkowate
Wcześniej pod nazwą Amathes xanthographa. Przednie skrzydła szare, brązowe lub rdzawe. Plamka nerkowata zwykle z kontrastową, jasną obwódką. Brak przyciemnienia między plamkami okrągłą i nerkowatą. Gąsienica brązowa z wyraźnymi pasami wzdłuż ciała; pas na grzbiecie jasny, pasy boczne z czarnymi plamkami nad jasną linią.

Włochy 06.09.2010 Fot. Paolo Mazzei

X.xanthographa

Góra Charlawa 20.08.2010 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, polany, tereny piaszczyste
  3. Wymiary. Rs 30-38 mm
  4. Okres lotu. Sierpień – wrzesień. Gąsienice wiosną i od sierpnia do września; potem zagrzebują się w ściółce w celu odbycia diapauzy zimowej
  5. Lokalizacja. Włochy, Polska – łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na przytuliach i wielu innych roślinach zielnych
  7. Podobne. U Xestia stigmatica pojawia się przyciemnienie między plamkami nerkowatą i okrągłą oraz dodatkowy cień przy zewnętrznej krawędzi skrzydła. Gąsienica w miarę charakterystyczna
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei Jacek Nowak avidal
  9. X.xanthographa w bazie BioMap
  10. X.xanthographa na Lepiforum
Widzew 24.03.2015

Łódź – Widzew 24.03.2015

Widzew 24.03.2015

Łódź – Widzew 24.03.2015

Widzew 24.03.2015

Łódź – Widzew 24.03.2015

Xestia

Łódź – Widzew 29.03.2016

Xestia caterpillar

Łódź – Widzew 29.03.2016


Rodzaj Xestia - Rolnica


avidal

Leave a Reply