Minois dryas – Skalnik driada

Nymphalidae – Rusałkowate
Wierzchnia strona skrzydeł ciemnobrunatna, a spodnia jasnobrunatna. Na przednim skrzydle para ciemnych oczek z niebieską źrenicą; oczka te są żółto obwiedzione. Jasne przepaski na spodzie tylnych skrzydeł wyraźniej zaznaczone i bardziej kontrastowe u samicy. Tylne skrzydła o falistych brzegach zewnętrznych.

Szwajcaria 20.07.2007 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 15.08.2012 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 15.08.2012 Fot. Heiner Ziegler

Kajasówka – Lipiec 2020 Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Dawniej lokalnie w całej Polsce, obecnie liczne stanowiska na południowym wschodzie oraz na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie na części stanowisk został introdukowany. Na niektórych stanowiskach występują dość liczne populacje CR Arek Gawroński
  2. Biotop. Wilgotne łąki, ciepłe murawy, nasłonecznione zbocza, skraje prześwietlonych lasów liściastych, torfowiska
  3. Wymiary. Rs 50-62 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – początek września. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Szwajcaria, Polska – małopolskie, Bieszczady, Magurski PN
  6. Pokarm. Nektar; preferuje fioletowe kwiaty. Gąsienice żerują na trawach; młodsze stadia również w ciągu dnia, starsze w nocy
  7. Podobne. Niektóre inne skalniki
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Karol Wałach Marek W.Kozłowski Heiner Ziegler Rafał Celadyn
  9. M.dryas na Lepiforum

Szwajcaria 27.04.2012 Fot. Heiner Ziegler

Magurski Park Narodowy 02.08.2021 Fot. Karol Wałach

Bieszczady – łąka k.Wetliny 15.08.2017 Fot. Marek W.Kozłowski


avidal

Leave a Reply