Minois dryas – Skalnik driada

Nymphalidae – Rusałkowate
Wierzchnia strona skrzydeł ciemnobrunatna, a spodnia jasnobrunatna. Na przednim skrzydle para ciemnych oczek z niebieską źrenicą; oczka te są żółto obwiedzione. Jasne przepaski na spodzie tylnych skrzydeł wyraźniej zaznaczone i bardziej kontrastowe u samicy. Tylne skrzydła o falistych brzegach zewnętrznych.

Kajasówka – Lipiec 2020 Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Dawniej lokalnie w całej Polsce, obecnie liczne stanowiska na południowym wschodzie oraz na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie na części stanowisk został introdukowany. Na niektórych stanowiskach występują dość liczne populacje CR Arek Gawroński
  2. Biotop. Wilgotne łąki, ciepłe murawy, nasłonecznione zbocza, skraje prześwietlonych lasów liściastych, torfowiska
  3. Wymiary. Rs 50-62 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – początek września. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Małopolskie. Na Wyżynie Łódzkiej póki co nie odnaleziony
  6. Pokarm. Nektar; preferuje fioletowe kwiaty. Gąsienice żerują na trawach; młodsze stadia również w ciągu dnia, starsze w nocy
  7. Podobne. Niektóre inne skalniki
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Rafał Celadyn
  9. M.dryas na Lepiforum

avidal

Leave a Reply