Minois dryas – Skalnik driada

Nymphalidae – Rusałkowate
Wierzchnia strona skrzydeł ciemnobrunatna, a spodnia jasnobrunatna. Na przednim skrzydle para ciemnych oczek z niebieską źrenicą; oczka te są żółto obwiedzione. Jasne przepaski na spodzie tylnych skrzydeł wyraźniej zaznaczone i bardziej kontrastowe u samicy. Tylne skrzydła o falistych brzegach zewnętrznych.

Kajasówka – Lipiec 2020 Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Lokalny, znany głównie z południowoschodniej części kraju; miejscami liczny. Czerwona Lista kat. CR
  2. Biotop. Wilgotne łąki, ciepłe murawy, nasłonecznione zbocza, skraje prześwietlonych lasów liściastych, torfowiska
  3. Wymiary. Rs 50-62 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – początek września. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Małopolskie. Na Wyżynie Łódzkiej póki co nie odnaleziony
  6. Pokarm. Nektar; preferuje fioletowe kwiaty. Gąsienice żerują na trawach; młodsze stadia również w ciągu dnia, starsze w nocy
  7. Podobne. Niektóre inne skalniki
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Rafał Celadyn
  9. M.dryas na Lepiforum

avidal

Leave a Reply