Libellula quadrimaculata – Ważka czarnoplama

Libellulidae – Ważkowate
Sugerując się łacińską nomenklaturą bardziej stosowne byłoby nazwanie jej ważką czteroplamą. Ciało o bursztynowej barwie, sprawiające wrażenie szklistego. Koniec odwłoka ciemniejszy. Na przednich skrzydłach po dwie czarne plamy, a na tylnych po trzy, z których jedna jest pterostigmą. Obie płci trudno rozróżnialne, najlepszym wyznacznikiem jest kształt narządów analnych, rozchylonych u samca, równoległych u samicy. Ważka ta nie wykazuje zachowań terytorialnych. Chętnie siada na trzcinach, pałce , lub na wystających z wody patykach, rzadko na ziemi. Podczas zalotów samce energicznie uganiają się za samicami. Kopulacja odbywa się w locie i trwa krótko, jakieś pół minuty.

Mazowiecki Park Krajobrazowy 12.06.2022 Fot. Paweł Głowacki

Mazowiecki Park Krajobrazowy 12.06.2022 Fot. Paweł Głowacki

Słowiński PN 19.05.2021 Fot. Magdalena Jędro

Widzew 06.05.2011

Łódź – Widzew 06.05.2011

Widzew 06.05.2011

Łódź – Widzew 06.05.2011

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Stawy, glinianki, torfowiska, ogólnie wody stojące z bogatą roślinnością
  3. Wymiary. Długość ciała 45-50 mm. Rozpiętość skrzydeł 65-80 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, zachodniopomorskie, pomorskie, mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Owady, chętnie komary i jętki. Larwy drapieżne, polują na wodne bezkręgowce
  7. Podobne. Brak
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paweł Głowacki Marek W.Kozłowski avidal

Dolina Piławy 29.05.2021 Osobnik teneralny Fot. Magdalena Jędro

Dolina Piławy 29.05.2021 Fot. Magdalena Jędro

Torfowisko Rąbień 25.05.2011 Wylinka

Torfowisko Rąbień 25.05.2011 Wylinka

Mazowiecki Park Krajobrazowy 03.07.2022 Ze złowioną dzieweczką Fot. Paweł Głowacki

Libellula

Dudki 10.05.2018

Dolina Piławy 29.05.2021 ♀ Fot. Magdalena Jędro

Dolina Piławy 29.05.2021 Fot. Magdalena Jędro

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

Widzew 11.06.2011

Łódź – Widzew 11.06.2011

Młynek 25.05.2011

Łódź – Młynek 25.05.2011

Widzew 06.05.2011

Łódź – Widzew 06.05.2011

Widzew 06.05.2011

Łódź – Widzew 06.05.2011

Widzew 10.06.2012

Łódź – Widzew 10.06.2012 ♀


avidal

2 thoughts on “Libellula quadrimaculata – Ważka czarnoplama

Leave a Reply