Libellula quadrimaculata – Ważka czarnoplama

Libellulidae – Ważkowate
Sugerując się łacińską nomenklaturą bardziej stosowne byłoby nazwanie jej ważką czteroplamą. Ciało o bursztynowej barwie, sprawiające wrażenie szklistego. Koniec odwłoka ciemniejszy. Na przednich skrzydłach po dwie czarne plamy, a na tylnych po trzy, z których jedna jest pterostigmą. Obie płci trudno rozróżnialne, najlepszym wyznacznikiem jest kształt narządów analnych, rozchylonych u samca, równoległych u samicy. Ważka ta nie wykazuje zachowań terytorialnych. Chętnie siada na trzcinach, pałce , lub na wystających z wody patykach, rzadko na ziemi. Podczas zalotów samce energicznie uganiają się za samicami. Kopulacja odbywa się w locie i trwa krótko, jakieś pół minuty.

Widzew 29.05.2011

Łódź – Widzew 29.05.2011

Widzew 06.05.2011

Łódź – Widzew 06.05.2011

Widzew 06.05.2011

Łódź – Widzew 06.05.2011

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Stawy, glinianki, torfowiska, ogólnie wody stojące z bogatą roślinnością
  3. Wymiary. Długość ciała 45-50 mm. Rozpiętość skrzydeł 65-80 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Owady, chętnie komary i jętki. Larwy drapieżne, polują na wodne bezkręgowce
  7. Podobne. Brak
Torfowisko Rąbień 25.05.2011 Wylinka

Torfowisko Rąbień 25.05.2011 Wylinka

Libellula

Dudki 10.05.2018

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

Torfowisko Rąbień 25.05.2011

Widzew 11.06.2011

Łódź – Widzew 11.06.2011

Młynek 25.05.2011

Łódź – Młynek 25.05.2011

Widzew 06.05.2011

Łódź – Widzew 06.05.2011

Widzew 06.05.2011

Łódź – Widzew 06.05.2011

Widzew 10.06.2012

Łódź – Widzew 10.06.2012 ♀


avidal

2 thoughts on “Libellula quadrimaculata – Ważka czarnoplama

Leave a Reply