Tachinidae album

A-B C D-E F-H L-M N-0 P R-S T V-Z                                    KLASYCZNA LISTA


Voria ruralis – Szczotlicha błyszczkówka

Warszawa – ogród botaniczny PAN 7.08.2020 Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – ogród botaniczny PAN 7.08.2020 Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – ogród botaniczny PAN 7.08.2020 Fot. Sylvester Kociniak


Winthemia quadripustulata – Wintemia kapturniczanka

Winthemia

Las wiączyński 06.07.2017 ♂

W.quadripustulata

Las wiączyński 06.07.2017 ♂


Zophomyia temula

Lublinek. 12.06.2011

Łódź – Lublinek. 12.06.2011

Młynek 25.06.2012

Łódź – Młynek 25.06.2012

ŁOB 15.06.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 15.06.2011

ŁOB 15.06.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 15.06.2011

ŁOB 15.06.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 15.06.2011

ŁOB 15.06.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 15.06.2011

Na fenkule włoskim

Łódzki Ogród Botaniczny 15.06.2011

Z.temula

Stary Toruń 20.07.2017 Fot. Andrzej Kucharski

A-B C D-E F-H L-M N-0 P R-S T V-Z                                    KLASYCZNA LISTA