Tachinidae album

A-B C D-E F-H L-M N-0 P R-S T V-Z                                    KLASYCZNA LISTA


Pales pavida

Chociszewo 16.10.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 16.10.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 16.10.2021 Fot. Lucyna Bugiera


Peleteria iavana – Peleta czerwienica

Francja – Oxelaëre 28.06.2014 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Oxelaëre 28.06.2014 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Oxelaëre 28.06.2014 Fot. Marie Lou Legrand


Peleteria rubescens

Polana Polichno 27.05.2020

Polana Polichno 27.05.2020

Polana Polichno 27.05.2020 In copula


Peleteria ruficornis – Peleta mandrylówka

Hiszpania – Granada 31.10.2017 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 31.10.2017 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 05.05.2018 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 05.05.2018 Fot. Simon Oliver


Peribaea tibialis

Warszawa – Siekierki 10.10.2021 Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Siekierki 10.10.2021 Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Siekierki 10.10.2021 Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Siekierki 10.10.2021 Fot. Sylvester Kociniak


Phania funesta – Paśniczka

Widzew 06.05.2014

Łódź – Widzew 06.05.2014

Lublinek fot. Jacek Strojny

Lublinek Fot. Jacek Strojny

Widzew 06.05.2014

Łódź – Widzew 06.05.2014

Widzew 06.05.2014

Łódź – Widzew 06.05.2014

Młynek 23.08.2014

Łódź – Młynek 23.08.2014


Phasia aurigera – Paśnica królewska

Lipnica Wielka 25.09.2014

Lipnica Wielka 25.09.2014 ♂ Fot. Antoni W.Wysowski

Lipnica Wielka 25.09.2014

Lipnica Wielka 25.09.2014 ♂ Fot. Antoni W.Wysowski

Ph.aurigera

Będzino 18.09.2018 ♂ Fot. Augustyna

P.aurigera

Lubuskie ♂ Fot. Ryszard Orzechowski


Phasia aurulans – Paśnica ozłocona

Las Bemowski koło Warszawy 18.07.2020 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

Las Bemowski koło Warszawy 18.07.2020 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Las Bemowski koło Warszawy 18.07.2020 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Las Bemowski koło Warszawy 18.07.2020 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

Las Bemowski koło Warszawy 18.07.2020 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

Las Bemowski koło Warszawy 18.07.2020 ♂ Fot. Sylvester Kociniak


Phasia barbifrons – Paśnica czarna

Widzew 15.10.2012 Na nawłoci

Łódź – Widzew 15.10.2012

Widzew 12.08.2012

Łódź – Widzew 12.08.2012

Widzew 12.08.2012

Łódź – Widzew 12.08.2012

Widzew 07.08.2012

Łódź – Widzew 07.08.2012

Widzew 12.08.2012

Łódź – Widzew 12.08.2012

Widzew 12.08.2012

Łódź – Widzew 12.08.2012


Phasia hemiptera – Paśnica okazała

Las Łagiewnicki 03.08.2011 Samica

Łódź – Las Łagiewnicki 03.08.2011 ♀

21.05.2013 Wiączyń

Wiączyń 21.05.2013 ♀

P.hemiptera

Uherce Mineralne 02.08.2017 ♂ Fot. Andrzej Kucharski

 Rawa Mazowiecka 27.05.2012 Samica

Rawa Mazowiecka 27.05.2012 ♀

Widzew 02.08.2011

Łódź – Widzew 02.08.2011 ♂

Dobieszków 28.07.2012

Dobieszków 28.07.2012 ♂

Młynek 26.07.2011

Łódź – Młynek 26.07.2011 ♂

Młynek 26.07.2011 Samiec

Łódź – Młynek 26.07.2011 ♂

Widzew 11.06.2010

Łódź – Widzew 11.06.2010 ♂

Wiączyń 11.08.2010

Wiączyń 11.08.2010 ♂

Wiączyń 11.08.2010

Wiączyń 11.08.2010 ♂

Przedbórz 04.06.2013

Przedbórz 04.06.2013 ♀


Phasia obesa – Paśnica wielkogłowa

BRUS 13.04.2016 Samiec

Łódź – BRUS 13.04.2016 ♂

Łódź – BRUS 13.04.2016 ♂

P obesa

Murawy Dobromierskie 29.07.2017

Ph. obesa

Murawy Dobromierskie 29.07.2017

Łódź – BRUS 13.04.2016 ♂

Łódź – BRUS 13.04.2016

Łódź – BRUS 13.04.2016


Phasia pusilla – Paśnica drobna

P.pusilla

Łódź – Majerowskie Pole 12.07.2019

Phasia

Dolina Nidy 07.08.2016

P pusilla

Dolina Nidy 07.08.2016

P.pusilla

Łódź – Majerowskie Pole 12.07.2019

Phasia.

Dolina Nidy 07.08.2016

P.pusilla

Dolina Nidy 07.08.2016


Phasia subcoleoptrata – Paśnica żółwinek

Staw Parzydło 04.06.2013

Staw Parzydło 04.06.2013 ♀

Staw Parzydło 04.06.2013

Staw Parzydło 04.06.2013 ♀

Staw Parzydło 04.06.2013

Staw Parzydło 04.06.2013 ♀


Phorocera obscura – Niegodniczka pospolita

Ciebłowice 23.04.2015 Samiec

Ciebłowice 23.04.2015 ♂

Spała 23.04.2015

Spała 23.04.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.04.2016

Łódzki Ogród Botaniczny 15.04.2016


Phryxe vulgaris – Zabójka wielożerna

Francja – Clairmarais 31.07.2014 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Zuydcoote 20.07.2014 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Zuydcoote 20.07.2014 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Zuydcoote 20.07.2014 Fot. Marie Lou Legrand


Phyllomya volvulus – Żarlica podbielikówka

Austria 20.08.2020 Fot. Michael Knapp

Austria 20.07.2021 Fot. Michael Knapp


Phytomyptera spp.

Phytomyptera

Las wiączyński 02.06.2019 ♀

Phytomyptera

Las wiączyński 02.06.2019 ♀

Phytomyptera

Las wiączyński 02.06.2019 ♀

Phytomyptera

Las wiączyński 02.06.2019 ♀

Phytomyptera

Las wiączyński 02.06.2019 ♀


Platymya fimbriata

Wołosate 29.05.2014

Wołosate 29.05.2014


Prosena siberita – Szarnica łąkowa

Rezerwat Murawy Dobromierskie 03.06.2013

Rezerwat Murawy Dobromierskie 03.06.2013 ♀

Rezerwat Murawy Dobromierskie 03.06.2013

Rezerwat Murawy Dobromierskie 03.06.2013 ♀

Las Bemowski koło Warszawy 02.08.2002 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

Las Bemowski koło Warszawy 02.08.2002 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

Rezerwat Murawy Dobromierskie 03.06.2013 Widoczne długie, wygięte proboscis

Rezerwat Murawy Dobromierskie 03.06.2013 ♀

A-B C D-E F-H L-M N-0 P R-S T V-Z                                    KLASYCZNA LISTA