Tachinidae album

A-B C D-E F-H L-M N-0 P R-S T V-Z                                    KLASYCZNA LISTA


Pales pavida

Chociszewo 16.10.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 16.10.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 16.10.2021 Fot. Lucyna Bugiera


Peleteria rubescens

Polana Polichno 27.05.2020 

Polana Polichno 27.05.2020

Polana Polichno 27.05.2020 In copula


Peleteria ruficornis – Peleta mandrylówka

Hiszpania – Granada 31.10.2017 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 31.10.2017 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 05.05.2018 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 05.05.2018 Fot. Simon Oliver


Peribaea tibialis

Warszawa – Siekierki 10.10.2021 Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Siekierki 10.10.2021 Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Siekierki 10.10.2021 Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Siekierki 10.10.2021 Fot. Sylvester Kociniak


Phania funesta – Paśniczka

Widzew 06.05.2014

Łódź – Widzew 06.05.2014

Lublinek fot. Jacek Strojny

Lublinek Fot. Jacek Strojny

Widzew 06.05.2014

Łódź – Widzew 06.05.2014

Widzew 06.05.2014

Łódź – Widzew 06.05.2014

Młynek 23.08.2014

Łódź – Młynek 23.08.2014


Phasia aurigera – Paśnica królewska

Lipnica Wielka 25.09.2014

Lipnica Wielka 25.09.2014 ♂ Fot. Antoni W.Wysowski

Lipnica Wielka 25.09.2014

Lipnica Wielka 25.09.2014 ♂ Fot. Antoni W.Wysowski

Ph.aurigera

Będzino 18.09.2018 ♂ Fot. Augustyna

P.aurigera

Lubuskie ♂ Fot. Ryszard Orzechowski


Phasia aurulans – Paśnica ozłocona

Las Bemowski koło Warszawy 18.07.2020 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

Las Bemowski koło Warszawy 18.07.2020 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Las Bemowski koło Warszawy 18.07.2020 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Las Bemowski koło Warszawy 18.07.2020 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

Las Bemowski koło Warszawy 18.07.2020 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

Las Bemowski koło Warszawy 18.07.2020 ♂ Fot. Sylvester Kociniak


Phasia barbifrons – Paśnica czarna

Widzew 15.10.2012 Na nawłoci

Łódź – Widzew 15.10.2012

Widzew 12.08.2012

Łódź – Widzew 12.08.2012

Widzew 12.08.2012

Łódź – Widzew 12.08.2012

Widzew 07.08.2012

Łódź – Widzew 07.08.2012

Widzew 12.08.2012

Łódź – Widzew 12.08.2012

Widzew 12.08.2012

Łódź – Widzew 12.08.2012


Phasia hemiptera – Paśnica okazała

Las Łagiewnicki 03.08.2011 Samica

Łódź – Las Łagiewnicki 03.08.2011 ♀

21.05.2013 Wiączyń

Wiączyń 21.05.2013 ♀

P.hemiptera

Uherce Mineralne 02.08.2017 ♂ Fot. Andrzej Kucharski

 Rawa Mazowiecka 27.05.2012 Samica

Rawa Mazowiecka 27.05.2012 ♀

Widzew 02.08.2011

Łódź – Widzew 02.08.2011 ♂

Dobieszków 28.07.2012

Dobieszków 28.07.2012 ♂

Młynek 26.07.2011

Łódź – Młynek 26.07.2011 ♂

Młynek 26.07.2011 Samiec

Łódź – Młynek 26.07.2011 ♂

Widzew 11.06.2010

Łódź – Widzew 11.06.2010 ♂

Wiączyń 11.08.2010

Wiączyń 11.08.2010 ♂

Wiączyń 11.08.2010

Wiączyń 11.08.2010 ♂

Przedbórz 04.06.2013

Przedbórz 04.06.2013 ♀


Phasia obesa – Paśnica wielkogłowa

BRUS 13.04.2016 Samiec

Łódź – BRUS 13.04.2016 ♂

Łódź – BRUS 13.04.2016 ♂

P obesa

Murawy Dobromierskie 29.07.2017

Ph. obesa

Murawy Dobromierskie 29.07.2017

Łódź – BRUS 13.04.2016 ♂

Łódź – BRUS 13.04.2016

Łódź – BRUS 13.04.2016


Phasia pusilla – Paśnica drobna

P.pusilla

Łódź – Majerowskie Pole 12.07.2019

Phasia

Dolina Nidy 07.08.2016

P pusilla

Dolina Nidy 07.08.2016

P.pusilla

Łódź – Majerowskie Pole 12.07.2019

Phasia.

Dolina Nidy 07.08.2016

P.pusilla

Dolina Nidy 07.08.2016


Phasia subcoleoptrata – Paśnica żółwinek

Staw Parzydło 04.06.2013

Staw Parzydło 04.06.2013 ♀

Staw Parzydło 04.06.2013

Staw Parzydło 04.06.2013 ♀

Staw Parzydło 04.06.2013

Staw Parzydło 04.06.2013 ♀


Phorocera obscura – Niegodniczka pospolita

Ciebłowice 23.04.2015 Samiec

Ciebłowice 23.04.2015 ♂

Spała 23.04.2015

Spała 23.04.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.04.2016

Łódzki Ogród Botaniczny 15.04.2016


Phyllomya volvulus – Żarlica podbielikówka

Austria 20.08.2020 Fot. Michael Knapp

Austria 20.07.2021 Fot. Michael Knapp


Phytomyptera spp.

Phytomyptera

Las wiączyński 02.06.2019 ♀

Phytomyptera

Las wiączyński 02.06.2019 ♀

Phytomyptera

Las wiączyński 02.06.2019 ♀

Phytomyptera

Las wiączyński 02.06.2019 ♀

Phytomyptera

Las wiączyński 02.06.2019 ♀


Platymya fimbriata

Wołosate 29.05.2014

Wołosate 29.05.2014


Prosena siberita – Szarnica łąkowa

Rezerwat Murawy Dobromierskie 03.06.2013

Rezerwat Murawy Dobromierskie 03.06.2013 ♀

Rezerwat Murawy Dobromierskie 03.06.2013

Rezerwat Murawy Dobromierskie 03.06.2013 ♀

Las Bemowski koło Warszawy 02.08.2002 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

Las Bemowski koło Warszawy 02.08.2002 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

Rezerwat Murawy Dobromierskie 03.06.2013 Widoczne długie, wygięte proboscis

Rezerwat Murawy Dobromierskie 03.06.2013 ♀

A-B C D-E F-H L-M N-0 P R-S T V-Z                                    KLASYCZNA LISTA