Orthonevra geniculata – Złocisz nakwiatek

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samca połączone na krókim odcinku, samicy rozdzielone czołem; u obu płci bez smug. Na metalicznie lśniącym scutum nieostre, mało kontrastowe podłużne pasy. Skrzydła przezroczyste z prostą żyłką R4+5 i z zaczernioną żyłką poprzeczną r-m; pterostigma u nasady przyciemniona (sporadycznie bez przyciemnienia). Czułki stosunkowo krótkie.

Spała 23.03.2015

Spała 23.04.2015 ♂

Ceteń 23.04.2015

Ceteń 23.04.2015 ♂

Spała 23.03.2015

Spała 23.04.2015 ♀

  1. Liczebność. Uznawana za pospolitą. Lokalnie bywa bardzo liczna DD
  2. Biotop. Skraje wilgotnych lasów, okolice leśnych strumieni, torfowiska, rozlewiska, łozowiska, rowy melioracyjne, mokre łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6 mm. Długość skrzydła 4.5-5.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy saprofagiczne
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, które różnią się takimi cechami jak długość czułków (dłuższe u O.intermedia), smugi na oczach (Orthonevra elegans), czy jasna żyłka poprzeczna (czarnonogi Orthonevra nobilis, Orthonevra brevicornis). Istotny bywa termin obserwacji. Podobne są też gatunki z rodzaju Lejogaster, oraz bardzo rzadka Riponnensia splendens (wygięta żyłka R4+5)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Teofilów 26.04.2015

Teofilów 26.04.2015 In copula

Ceteń 18.05.2015 Na kwiatach głogu

Ceteń 18.05.2015 Na kwiatach głogu


Rodzaj Orthonevra - Złocisz


avidal

Leave a Reply