Eulophidae – Wiechońkowate

Liczna  w gatunki rodzina małych i bardzo małych bleskotek. Larwy są parazytoidami szerokiego spektrum owadów. Z Polski wykazano niemal 300 gatunków ( stan na 2019 rok ) i z pewnością wciąż występują w naszym kraju nie odnaleziona jak dotąd gatunki.

Melittobia acasta

Leave a Reply