Eulophidae – Wiechońkowate

Liczna  w gatunki rodzina małych i bardzo małych bleskotek. Larwy są parazytoidami szerokiego spektrum owadów. Z Polski wykazano niemal 300 gatunków (stan na 2019 rok) i z pewnością wciąż występują w naszym kraju nie odnaleziona jak dotąd gatunki.


Warszawa 21.03.2022 Niezidentyfikowany gatunek Fot. prof. Marek W.Kozłowski


Zobacz też:
Astichus arithmeticus

Leave a Reply