Eulophidae – Wiechońkowate

Liczna  w gatunki rodzina małych i bardzo małych bleskotek. Larwy są parazytoidami szerokiego spektrum owadów. Z Polski wykazano niemal 300 gatunków (stan na 2019 rok) i z pewnością wciąż występują w naszym kraju nie odnaleziona jak dotąd gatunki.


Zobacz też:
Astichus arithmeticus

2 thoughts on “Eulophidae – Wiechońkowate

Leave a Reply