Pontania viminalis – Listnica wiklinówka

Tenthredinidae – Pilarzowate
Nazywana również naroślarzem wiklinowym. Głowa, tułów i tergity odwłokowe czarne. Czułki i nogi, a także ostatnie sternity żółte. Wyrośla kuliste, żółte, zielone lub czerwone, bordowo nakrapiane; wytworzone zawsze na spodniej stronie liścia.

p.viminalis

Okuninka 17.07.2018

Płock 09.08.2015 Wyrośle

Płock 09.08.2015 Wyrośle

  1. Status. Pospolity i lokalnie bardzo liczny, a nawet masowy. Mimo to krótko żyjące imagines trudno zaobserwować. Znacznie łatwiej odnaleźć galasy
  2. Siedlisko. Łozowiska, zarośla, doliny rzeczne i inne tereny z wierzbami; w tym plantacje wierzby energetycznej
  3. Wymiary. Długość ciała imago 4-6 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, lubelskie
  6. Pokarm. Larwy żerują wewnątrz galasów. Żywią się miękiszem liściowym (parenchymą) wierzb o wąskich liściach (np. wierzba wiklinowa Salix purpurea); w każdym galasie żeruje tylko jedna larwa. Część galasów jest pusta, co ma na celu zdezorientować potencjalne gatunki pasożytnicze
  7. Podobne. W Polsce występuje około 20 gatunków listnic,w większości bardzo do siebie podobnych. Wyrośla są natomiast stosunkowo charakterystyczne dla gatunku. Galas (wyrośle, zoocecidium) listnicy wiklinówki podobny do galasu Pontania kriechbaumeri (znacznie rzadszy gatunek)
  8. Uwagi. Żerujące larwy mają bardzo wiele naturalnych wrogów, wśród których znajdują się gąsieniczniki, męczelkowate, galasówkowate, bleskotki, rączyce, czy ryjkowce. Larwa nie pozostaje bierna i broni się przed pokładełkiem samicy agresora poprzez uniki, gwałtowne ruchy ciała a nawet kąsanie
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
Płock 09.08.2015 Opuszczone zoocecidium z widocznym otworem wylotowym

Płock 09.08.2015 Opuszczone zoocecidium z widocznym otworem wylotowym


avidal

Leave a Reply