Pontania viminalis – Listnica wiklinówka

Tenthredinidae – Pilarzowate
Nazywana również naroślarzem wiklinowym. Głowa, tułów i tergity odwłokowe czarne. Czułki i nogi, a także ostatnie sternity żółte. Wyrośla kuliste, żółte, zielone, lub czerwone, bordowo nakrapiane; wytworzone zawsze na spodniej stronie liścia.

p.viminalis

Okuninka 17.07.2018

Płock 09.08.2015 Wyrośle

Płock 09.08.2015 Wyrośle

  1. Liczebność. Pospolity i lokalnie bardzo liczny, a nawet masowy. Mimo to krótko żyjące imagines trudno zaobserwować. Znacznie łatwiej odnaleźć galasy
  2. Biotop. Łozowiska, zarośla, doliny rzeczne i inne tereny z wierzbami; w tym plantacje wierzby energetycznej
  3. Wymiary. Długość ciała imago 4-6 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy żerują wewnątrz galasów. Żywią się miękiszem liściowym ( parenchymą ) wierzb o wąskich liściach ( np. wierzba wiklinowa Salix purpurea ); w każdym galasie żeruje tylko jedna larwa. Część galasów jest pusta, co ma na celu zdezorientować potencjalne gatunki pasożytnicze
  7. Podobne. W Polsce występuje około 20 gatunków listnic,w większości bardzo do siebie podobnych. Wyrośla są natomiast stosunkowo charakterystyczne dla gatunku. Galas ( wyrośle, zoocecidium ) listnicy wiklinówki podobny do galasu Pontania kriechbaumeri ( znacznie rzadszy gatunek )
  8. Uwagi. Żerujące larwy mają bardzo wiele naturalnych wrogów, wśród których znajdują się gąsieniczniki, męczelkowate, galasówkowate, bleskotki, rączyce, czy ryjkowce. Larwa nie pozostaje bierna i broni się przed pokładełkiem samicy agresora poprzez uniki, gwałtowne ruchy ciała a nawet kąsanie
Płock 09.08.2015 Opuszczone zoocecidium z widocznym otworem wylotowym

Płock 09.08.2015 Opuszczone zoocecidium z widocznym otworem wylotowym


avidal

Leave a Reply