Microdynerus parvulus – Nibolica dwuzębna

Vespidae – Osowate
Ciało czarne, nieco walcowate w zarysie. Nadustek czarny u samicy, białożółty u samca; u samicy głęboko wycięty. Żuwaczki samicy silnie załamane. Przedplecze z dwoma żółtymi plamami na przedniej krawędzi. Scutellum czarne, zwykle z bardzo drobnymi żółtymi plamkami. Na tylnej krawędziach  tergitów 1 i 2 białe, lub żółtobiałe przepaski. Pierwszy tergit u obu płci bez wyraźnego punktowania, a jego bok u obu płci czarny. Nasadowy człon czułków samca co najmniej częściowo żółty, lub biały od spodniej strony. Wierzchołkowy człon czułków u samca tępo zakończony.

Mic.parvulus

Lubin 14.07.2019 ♀ Fot. Meadowlark

M.parvulus

Lubin 14.07.2019 ♀ Fot. Meadowlark

M parvulus

Lubin 14.07.2019 ♀ Fot. Meadowlark

 1. Status. Nierzadka. Występuje w całym kraju
 2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, wrzosowiska, polany, doliny rzeczne, nieużytki
 3. Wymiary. Długość ciała 5-6.5 mm
 4. Aktywność. Maj – sierpień
 5. Lokalizacja. Dolnośląskie
 6. Pokarm. Nektar, pyłek. Dla larw samice znoszą lawy ryjkowców; gniazdują najchętniej w pustych łodygach roślin, lub w drewnie  – w opuszczonych korytarzach chrząszczy ksylofagicznych, bądź w samodzielnie wydrążonych gałązkach
 7. Podobne. W Polsce występują co najmniej 3 inne gatunki z rodzaju – Microdynerus timidus, Microdynerus exilis oraz Microdynerus longicollis. Samice tych gatunków różnią się min. płytko wyciętym nadustkiem i prostymi żuwaczkami, natomiast zarówno u samic jak i samców pierwszy tergit odwłoka jest mniej lub bardziej wyraźnie punktowany. Dodatkowo u samicy Microdynerus timidus boki pierwszego tergitu są czerwone. Trzonek czułków u samców tego gatunku jest całkowicie czarny. Samiec Microdynerus longicollis charakteryzuje się głęboko U-kształtnie wyciętym nadustkiem. Samce wszystkich pozostałych krajowych gatunków różnią się ostro zakończonym wierzchołkowym członem czułków. Nibolica białobrzeżka Microdynerus nugdunensis jak dotąd nie została w naszym kraju odnaleziona
 8. Uwagi. Znanym pasożytem gniazdowym jest Chrysis gracillima
 9. Uwagi 2. Identyfikacja Darecki
 10. Uwagi 3. Autorka obserwacji – Meadowlark
 11. M.parvulus u Meadowlark
M.parvulus nest

Lubin 22.07.2019 Zamknięcie wylotu gniazda Fot. Meadowlark

Microdynerus nest

Lubin 22.07.2019 Zamknięcie wylotu gniazda Fot. Meadowlark

Micr.parvulus

Lubin 10.07.2019 Samica w samodzielnie wydrążonej gałązce derenia – średnica otworu to 1 mm Fot. Meadowlark


avidal

Leave a Reply