Holopogon spp.

Asilidae – Łowikowate
Głowa silnie owłosiona, z gęstą brodą, bez wyraźnie wystającego wzgórka twarzowego. Ubarwienie ciała czarne lub szaro-brązowe w zależności od opylenia danego gatunku i osobnika. Tylne golenie rozszerzone przy wierzchołkach. Skrzydła szkliste lub przyciemnione; przyciemnione całkowicie lub tylko w części nasadowej, ewentualnie dla odmiany tylko przy wierzchołkach – a wszystko to w zależności od płci i gatunku. W Polsce 4 gatunki bardzo trudne do rozróżnienia na fotografiach terenowych.

Holopogon

Skowronno 11.06.2018

Holopogon.

Skowronno 11.06.2018

Rezerwat Skowronno 19.06.2016

Rezerwat Skowronno 19.06.2016 Prawdopodobnie Holopogon fumipennis

holopogon

Krzyżanowice 10.07.2016

  1. Status. Rzadkie lub bardzo rzadkie, obserwowane bardzo sporadycznie
  2. Siedlisko. Gatunki ciepłolubne zasiedlające otwarte, nasłonecznione tereny, zwłaszcza murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-8 mm. Stosunkowo najmniejszy jest Holopogon dimidiatus osiągający do 5 mm. długości ciała, przeciętnie największy natomiast Holopogon nigripennis
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Ponidzie
  6. Pokarm. Drapieżne, zwykle łowią mniejsze od siebie muchówki i błonkówki
  7. Podobne. Gatunki z rodzajów Cyrtopogon, Stenopogon i Lasiopogon łatwo odróżnić m.in. po wystającym wzgórku twarzowym. Dorastający do 10 mm Stichnopogon albofasciatus różni się użyłkowaniem i białymi plamami z opylenia na odwłoku
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Skrzydło - użyłkowanie

Skrzydło – użyłkowanie

Gatunki występujące w Polsce:

Rezerwat Skowronno 19.06.2016

Rezerwat Skowronno 19.06.2016

Krzyżanowice 10.07.2016

Krzyżanowice 10.07.2016


avidal

Leave a Reply