Agrothereutes leucorhaeus

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Głowa czarna. Scutum czarne. Odwłok połączony z tułowiem krótkim, czarnym stylikiem. Przednia część odwłoka czerwona, tylna czarna z białą plamką wierzchołkową. Pokładełko dobrze widoczne, ze wzgórkiem na grzbiecie czubka – cecha diagnostyczna podrodziny Cryptinae. Tylne golenie z białą obrączką nasadową. Czułki czarne z kontrastowo białymi członami środkowymi. Obie płci uskrzydlone.

Francja – Cassel 08.07.2016 ♀ Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania – rzadko obserwowany
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zadrzewienia, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień/maj – październik
  5. Lokalizacja. Francja
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy żerują na gąsienicach i poczwarkach motyli z rodzin Lasiocampidae, Notodontidae i Saturniidae – a przypuszczalnie także innych; prawdopodobnie samice porażają również larwy borecznikowatych Diprionidae. Są idiobiontami
  7. Podobne. W Polsce występuje jeszcze co najmniej 11 gatunków z tego rodzaju, które różnią się wielkością i detalami ubarwienia, a samice przynajmniej części tych gatunków są bezskrzydłe (np. Agrothereutes abbreviatus)
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand

avidal

Leave a Reply