Bacchini

GATUNEK NAZWA POLSKA LICZEBNOŚĆ
Baccha elongata Wrzecień wysmukły UT - pospolity i liczny
Melanostoma dubium
Melanostoma mellinum Czernich ugorowy UT - pospolity i liczny
Melanostoma scalare Czernich łąkowy UT - pospolity i bardzo liczny
Platycheirus albimanus Płaskoręcz bladopasek UT - pospolity, liczny
Platycheirus ambiguus Płaskoręcz śliwowiec Nierzadki
Platycheirus angustatus Płaskoręcz wątły Pospolity
Platycheirus aurolateralis
Platycheirus clypeatus Pospolity
Platycheirus complicatus
Platycheirus discimanus Płaskoręcz szaroplamy Nierzadki, lokalnie liczny
Platycheirus europaeus Płaskoręcz halawiak Nierzadki
Platycheirus fulviventris Płaskoręcz żółtobrzuchy Pospolity, liczny
Platycheirus granditarsus Pyrofena zdobnostopa Rzadko obserwowany, liczny miejscami
Platycheirus immarginatus
Platycheirus manicatus
Platycheirus melanopsis Płaskoręcz błyszczący W górach bywa liczny, poza tym rzadko obserwowany
Platycheirus occultus
Platycheirus parmatus
Platycheirus peltatus Płąskoręcz okazały Pospolity
Platycheirus perpallidus
Platycheirus podagratus Bardzo rzadki
Platycheirus rosarum Pyrofena szuwarowa Pospolity, miejscami liczny
Platycheirus scambus
Platycheirus scutatus Płaskoręcz grubostopy Pospolity
Platycheirus splendidus Nierzadki
Platycheirus sticticus
Platycheirus tarsalis Rzadki
Platycheirus tatricus
Platycheirus transfugus
Spazigaster ambulans W całej Europie zdecydowanie rzadki i sporadycznie obserwowany
Xanthandrus comtus Milik dziwaczek Nierzadki, zwykle nieliczny