Crabronidae album                                                 

A-B C D-E G-H L-M N-O P-R S-T

    CRABRONIDAE LISTA


Cerceris arenaria – Osmyk okazały

Okuninka 24.07.2015

Okuninka 24.07.2015 ♀

Łódź – BRUS 27.06.2020 ♀

Lasy żeromińskie 17.08.2013 Osmyk wylądował na zwalonym pniu i zaczął wyczyniać dziwne ewolucje

Lasy żeromińskie 17.08.2013 ♀

Łódź – BRUS 27.06.2020 ♀


Cerceris flavilabris – Osmyk żółtowargi

C.flavilabris

Lubin 12.07.2018 Fot. Meadowlark

Łódź Rogowska 18.08.2013

Łódź Rogowska 18.08.2013

Łódź Rogowska 18.08.2013

Łódź Rogowska 18.08.2013

C.flavilabris clypeus

Nadustek Fot. Łukasz Budnik

Łódź Rogowska 03.08.2013

Łódź Rogowska 03.08.2013

Łódź Rogowska 18.08.2013 Niebieska strzałka wskazuje nadustek o charakterystycznym dla gatunku kształcie

Łódź Rogowska 18.08.2013 Niebieska strzałka wskazuje nadustek o charakterystycznym dla gatunku kształcie

Łódź Rogowska 18.08.2013

Łódź Rogowska 18.08.2013


Cerceris interrupta – Osmyk krótkowłosy

Widzew 12.08.2012

Łódź – Widzew 12.08.2012 ♀

Warszawa 24.07.2021 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

Widzew 12.08.2012

Łódź – Widzew 12.08.2012 ♀

Warszawa – Ogród Botaniczny PAN 08.08.2020 Fot. Sylvester Kociniak

Widzew 12.08.2012

Łódź – Widzew 12.08.2012 ♀

Warszawa – Ogród Botaniczny PAN 24.07.2021 ♂ Widoczny brunatny brzeg nadustka Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa 24.07.2021 Fot. Sylvester Kociniak

Widzew 12.08.2012 Samica

Łódź – Widzew 12.08.2012 ♀


Cerceris quadrifasciata – Osmyk ryjkowcowiec

BRUS 22.06.2012

Łódź – BRUS 22.06.2012 ♂

BRUS 22.06.2012

Łódź – BRUS 22.06.2012 ♂

BRUS 22.06.2012

Łódź – BRUS 22.06.2012 ♂

Ldzań 28.07.2010 Samiec

Ldzań 28.07.2010 ♂

C.q-fasciata

Łódzki Ogród Botaniczny 08.06.2016 ♀

Cerceris

Łódzki Ogród Botaniczny 08.06.2016 ♀

C.quadrifasciata

Łódzki Ogród Botaniczny 08.06.2016 ♀

Grotniki 15.06.2011

Grotniki 15.06.2011 ♂

Ldzań 28.07.2010

Ldzań 28.07.2010 ♂

Grotniki 15.06.2011

Grotniki 15.06.2011 ♂

Majerowskie Pole 29.07.2016

Łódź – Majerowskie Pole 29.07.2016 ♂


Cerceris quinquefasciata – Osmyk ciemnobrzuchy

Widzew 02.07.2014 Samiec

Łódź – Widzew 02.07.2014 ♂

Widzew 02.07.2014

Łódź – Widzew 02.07.2014 ♂

Widzew 02.07.2014 Samiec - żółte przepaski na tergitach 2-6

Łódź – Widzew 02.07.2014 ♂


Cerceris rybyensis – Osmyk pszczolinkowiec

Ślądkowice 03.06.2011

Ślądkowice 03.06.2011

Lublinek 08.07.2011

Łódź – Lublinek 08.07.2011

Ślądkowice 03.06.2011

Ślądkowice 03.06.2011

Ślądkowice 03.06.2011

Ślądkowice 03.06.2011

Park Poniatowskiego 27.05.2011

Łódź – Park Poniatowskiego 27.05.2011

Park Poniatowskiego 27.05.2011

Łódź – Park Poniatowskiego 27.05.2011

C.rybyensis

Łódzki Ogród Botaniczny 12.07.2018

cerc.rybyensis

Łódzki Ogród Botaniczny 04.07.2018

c.rybyensis

Łódzki Ogród Botaniczny 04.07.2018

Widzew 28.07.2011

Łódź – Widzew 28.07.2011

C rybyensis

Łódzki Ogród Botaniczny 12.07.2018

Widzew 20.10.2012 Na nawłoci

Łódź – Widzew 20.10.2012

Wiączyń 31.05.2011

Wiączyń 31.05.2011

ŁOB 11.08.2010

Łódzki Ogród Botaniczny 11.08.2010

Młynek 25.06.2012

Łódź – Młynek 25.06.2012

Ślądkowice 03.06.2011

Ślądkowice 03.06.2011

Ślądkowice 03.06.2011

Ślądkowice 03.06.2011

C.rybyensis

Łódzki Ogród Botaniczny 08.08.2017 ♀

Młynek 25.06.2012

Łódź – Młynek 25.06.2012

Cerc. rybyensis

Łódź – Majerowskie Pole 29.07.2016

C.rybyensis

Majerowskie Pole 29.07.2016

C rybyensis

Łódź – Majerowskie Pole 29.07.2016


Cerceris sabulosa – Osmyk południowy

Cerc. sabulosa

Winiary Zagojskie 09.07.2016

C sabulosa

Winiary Zagojskie 09.07.2016 Niebieska strzałka wskazuje jasna przepaskę na 4 tergicie

Cerc. sabulosa.

Winiary Zagojskie 09.07.2016

C.sabulosa

Winiary Zagojskie 09.07.2016

C sabulosa.

Winiary Zagojskie 09.07.2016


Crabro cribrarius – Grzebacz musznik

Łódź cmentarz Gadka Stara 04.07.2012

Łódź – Cmentarz Gadka Stara 04.07.2012 ♂

Las Łagiewnicki 22.06.2013

Łódź – Las Łagiewnicki 22.06.2013 ♂

Widzew 02.08.2011 Samiec

Łódź – Widzew 02.08.2011 ♂

Pałczew 12.08.2011 Samica

Pałczew 12.08.2011 ♀

Młynek 28.06.2013

Łódź – Młynek 28.06.2013 ♀

Las Łagiewnicki 22.06.2013 Samiec z widoczną perłową strukturą na przedniej goleni

Łódź – Las Łagiewnicki 22.06.2013 ♂

Las żeromiński 10.08.2015 Samica

Las żeromiński 10.08.2015 ♀

Widzew 10.07.2014

Łódź – Widzew 10.07.2014 ♀

Las żeromiński 10.08.2015

Las żeromiński 10.08.2015 ♀

Pałczew 12.08.2011

Pałczew 12.08.2011 ♀

Młynek 25.06.2013 Samica

Łódź – Młynek 25.06.2013 ♀


Crabro peltarius – Grzebacz tarczownik

Łódź Rogowska 19.07.2013

Łódź – Rogowska 19.07.2013 ♀

Łódź Rogowska 19.07.2013

Łódź – Rogowska 19.07.2013 ♀

C.peltarius

Łódź – Park Piłsudskiego 19.06.2019 ♀

C.peltarius

Łódź – Park Piłsudskiego 19.06.2019 ♀

Łódź Źródłowa Moja działka 25.05.2012 Samiec - widoczna perłowa struktura na przednich goleniach

Łódź – Źródłowa Moja działka 25.05.2012 ♂

ŁOB 15.06.2011 Samica z upolowaną muchówką przysiadła na tabliczce informacyjnej

Łódzki Ogród Botaniczny 15.06.2011 ♀

Widzew 22.05.2011

Łódź – Widzew 22.05.2011 ♂


Crabro scutellarius – Grzebacz tarczonóg

Las wiączyński 25.06.2014 Samiec - widoczna perłowa struktura na przednich goleniach o charakterystycznym dla gatunku kolorze i deseniu

Las wiączyński 25.06.2014 ♂

C.scutellatus

Rezerwat Popień 09.07.2016 ♀

Las wiączyński 25.06.2014

Las wiączyński 25.06.2014 ♂

Las wiączyński 25.06.2014

Las wiączyński 25.06.2014 ♂

Las wiączyński 25.06.2014

Las wiączyński 25.06.2014 ♂


Crossocerus palmipes – Grzebacz tarczonogi

Las wiączyński 07.08.2015 Samiec - przednie golenie bardzo szeroko, tarczkowato rozszerzone

Las wiączyński 07.08.2015 ♂

Las wiączyński 07.08.2015 Samica

Las wiączyński 07.08.2015 ♀

Las wiączyński 07.08.2015 Samiec - widoczne rozszerzenie przednich ud i czarna plamka przy nasadzie środkowych goleni

Las wiączyński 07.08.2015 ♂


Crossocerus quadrimaculatus – Grzebacz plamkowany

Las wiączyński 07.08.2015

Las wiączyński 07.08.2015 ♀

Las wiączyński 07.08.2015 ♀

C.quadrimaculatus

Las wiączyński 07.08.2015 ♀

Las wiączyński 07.08.2015 ♀

C.quadrimaculatus

Las wiączyński 07.08.2015 ♀

Las wiączyński 07.08.2015 ♀

C.quadrimaculatus

Las wiączyński 07.08.2015 ♀

Las wiączyński 07.08.2015 ♀


Crossocerus vagabundus – Grzebacz komarnicowiec

C.vagabundus

Wiedeń 06.07.2019 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

Cr.vagabundus

Wiedeń 30.06.2019 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

C.vagabundus.

Wiedeń 30.06.2019 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

C vagabundus

Wiedeń 30.06.2019 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

Cr vagabundus

Wiedeń 06.07.2019 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

A-B C D-E G-H L-M N-O P-R S-T

    CRABRONIDAE LISTA