Miridae galeria

A-B C D E-G H-L M-N O P R-Z

KLASYCZNA LISTA


Reuteria marqueti

Łódź – Dolina Olechówki 13.07.2021 Na liściu wiązu

Łódź – Dolina Olechówki 13.07.2021


Rhabdomiris striatellus – Tasznik dębomir

Rhabdomiris

Łódź ul.Gdańska 17.05.2016

Rh. striatellus

Łódź ul.Gdańska 17.05.2016

R striatellus

Łódź ul.Gdańska 17.05.2016

Lublinek 23.06.2012

Łódź – Lublinek 23.06.2012

Łódź – BRUS 11.06.2020

Struga Dobieszkowska 23.05.2012

Struga Dobieszkowska 23.05.2012

Łódź – Brus 16.05.2020

Struga Dobieszkowska 23.05.2012

Struga Dobieszkowska 23.05.2012

Las wiączyński 19.05.2014

Las wiączyński 19.05.2014

r.striatellus

Las żeromiński 06.05.2018

Las wiączyński 19.05.2014

Las wiączyński 19.05.2014

R.striatellus

Łódź ul.Gdańska 17.05.2016


Salicarus roseri – Barwenek łozowik

Turcja 07.06.2017 Fot. Barış Çerçi


Stenodema calcarata – Mściel uzbrojony

S.calcarata

Kraków 13.07.2019 Fot. Maksymilian Syratt

St.calcarata

Kraków 13.07.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Lubień 10.08.2020 Fot. Maksymilian Syratt

Lubień 10.08.2020 Fot. Maksymilian Syratt


Stenodema holsata – Mściel łąkowy

Bielsko-Biała 27.08.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Bielsko-Biała 27.08.2013 Fot. Grzegorz Gierlasiński


Stenodema laevigata – Mściel natrawny

Młynek 28.04.2014

Łódź – Młynek 28.04.2014

Widzew 22.04.2014

Łódź – Widzew 22.04.2014

S.laevigata

Lary 17.07.2016

Franciszków 15.10.2012

Franciszków 15.10.2012

Młynek 28.04.2014

Łódź – Młynek 28.04.2014

S laevigata

Lary 17.07.2016

67776

Lary 17.07.2016

67566

Lary 17.07.2016

5756

Lary 17.07.2016

Las wiączyński 12.05.2015 ♀

Las wiączyński 12.05.2015 ♀

Widzew 03.07.3014 Nimfa

Łódź – Widzew 03.07.3014

Widzew 03.07.3014 Nimfa

Łódź – Widzew 03.07.3014


Stenotus binotatus – Długoryjek żółtoczarny

Struga Dobieszkowska 19.07.2011

Struga Dobieszkowska 19.07.2011 ♂

Widzew 08.07.2011

Łódź – Widzew 08.07.2011

Struga Dobieszkowska 19.07.2011

Struga Dobieszkowska 19.07.2011 ♂

Struga Dobieszkowska 19.07.2011 Samiec

Struga Dobieszkowska 19.07.2011 ♂

Widzew 08.07.2011

Łódź – Widzew 08.07.2011


Strongylocoris leucocephalus

Strongyl.leucocephalus

Cieszyn 27.05.2018 Fot. Slavko


Teratocoris antennatus – Brelotek zmienny

Austria – Styria 23.07.2021 ♀ – typowa forma barwna Fot. gernotkunz

Austria – Styria 23.07.2021 ♀ Fot. gernotkunz


Trigonotylus caelestialium – Wysmukłek zdobnorogi

22244

Łódź 07.07.2018

22255

Łódź 07.07.2018

Trigonotylus.

Murawy Dobromierskie 13.08.2018

Trigonotylus

Murawy Dobromierskie 13.08.2018

22266

Łódź 07.07.2018

t.caelestialium

Okuninka 18.07.2018


Trigonotylus psammaecolor – Wysmukłek wydmowy

Niemcy – Borkum 29.07.2012 Fot. gernotkunz

Niemcy – Borkum 29.07.2012 Fot. gernotkunz


Trigonotylus pulchellus – Wysmukłek czerwieniejący

Turcja 24.09.2016 Fot. Barış Çerçi

Turcja 29.07.2016 Fot. Barış Çerçi


Tytthus pygmaeus – Tytus karlik

Austria – Wiedeń 12.06.2016 Fot. gernotkunz


A-B C D E-G H-L M-N O P R-Z

KLASYCZNA LISTA