Pseudomalus triangulifer – Litozłot zamorkowiec

Chrysididae – Złotolitkowate
Glowa i tułów zielono-niebieskie z silnym metalicznym połyskiem. Scutum wyraźnie, gęsto punktowane także w środkowej części. Odwłok czerwony. Trzy ze środkowych członów czułków stosunkowo długie – ich długość jest 1.5 razy większa od ich szerokości – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Kielno 05.07.2023 Fot. Ojo Szyszka

Kielno 05.07.2023 Fot. Ojo Szyszka

  1. Status. Rzadki, miejscami zapewne liczny – zwłaszcza na południu kraju. Samice liczniejsze od samców DD
  2. Siedlisko. Skraje lasów iglastych i mieszanych, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień; co najmniej dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są kleptopasożytami gniazdowymi i parazytoidami larw grzebaczowatych gniazdujących w drewnie lub w pustych łodygach roślin – wymienia się rodzaje Psenulus, Pemphredon i Passaloecus
  7. Podobne. U gatunków z rodzaju Omalus środkowa część mesoscutum jest słabiej punktowana lub niemal całkiem pozbawiona widocznego punktowania. Pseudomalus violaceus  i Pseudomalus pusillus łatwo odróżnić po szerszej głowie i jednolitym ubarwieniu ciała, bez wyraźnych złocistych refleksów. Najbardziej podobny, ale przeciętnie mniejszy (3-6 m) Pseudomalus auratus różni się proporcjami członów czułków – trzy z członów środkowych są wyraźnie krótsze (tak długie jak szerokie)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ojo Szyszka

avidal

Leave a Reply