Acrodactyla quadrisculpta

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Ciało smukłe, delikatne. Głowa czarna. Tułów czarny; scutum lśniące. Odwłok z wierzchu czarny. Uda i krętarze żółtopomarańczowe. Pokładełko krótkie, lecz dobrze widoczne; lekko zakrzywione do góry. Golenie i stopy bladożółte, ciemno prążkowane. Czułki jednolicie czarne. Skrzydła przezroczyste

Kraków 25.04.2020 Fot. Maksymilian Syratt

Kraków 25.04.2020 Fot. Maksymilian Syratt

Kraków 25.04.2020 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania – brak danych. Zapewne nierzadki
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zadrzewienia, zarośla, polany, łąki, ugory, przydroża – wszędzie tam, gdzie znajdzie gatunki żywicielskie
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 8-9 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Larwy żerują na pająkach z rodziny Tetragnathidae (dotychczas potwierdzono porażanie Tetragnatha montana, Tetragnatha obtusa i Tetragnatha extensa), rzadziej Araneidae (potwierdzony rodzaj Araniella). Koinobiont, ektoparazytoid. Samica składa jajo na grzbiecie pająka – w miejscu, z którego ten nie jest w stanie usunąć jaja nogami. Po wylęgu larwa wysysa płyny ustrojowe pająka, początkowo nie wyrządzając mu krzywdy zagrażającej życiu. Jednak w ostatnim etapie wzrostu wysysa ofiarę całkowicie, niekiedy w ciągu kilku ledwie godzin. Następnie konstruuje pergaminowy oprzęd, w którym się przepoczwarcza. Sieć utkana przez jej ofiarę jest odpowiednio wytrzymała,a by utrzymać ciężar poczwarki w kokonie – podczas żerowania larwa wstrzykuje do ciała ofiary substancje chemiczne wpływające na układ nerwowy pająka. Dochodzi do manipulacji behawioralnej na poziomie molekularnym – pająk konstruuje sieć jak najbardziej sprzyjającą pod względem budowy larwie (przed przepoczwarczeniem zwisa ona na jednej z nienaturalnie wytrzymałej nici, do której jest uczepiona podwójnymi, kolczastymi wyrostkami grzbietowymi), a następnie poczwarce gąsienicznika
  7. Podobne. W Polsce występują jeszcze dwa gatunki z rodzaju – Acrodactyla madida (golenie pozbawione prążkowania, pasożyt Linyphiidae) i Acrodactyla polita (czarne krętarze)
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Maksymilian Syratt

Kraków 09.04.2020 Larwa żerująca na kwadratniku Tetragnatha sp. Fot. Maksymilian Syratt

Kraków 19.04.2020 Poczwarka Fot. Maksymilian Syratt

Kraków 19.04.2020 Poczwarka Fot. Maksymilian Syratt


avidal

Leave a Reply