Podrodzina Bruchinae – Strąkowce

Zwykle małe gatunki ((poniżej 5 mm) o zwartym, niewydłużonym ciele. Imagines odżywiają się pyłkiem, larwy rozwijają się w nasionach bobowatych, znacznie rzadziej innych roślin. W Polsce około 30 gatunków.

Leave a Reply