Pompilidae Polski

Na podstawie monografii profesora Bogdana Wiśniowskiego Spider-hunting of Poland

Gatunek Nazwa polska Status zagrożenia
Agenioideus ciliatus EX - ekstremalnie rzadki
Agenioideus cinctellus Upieńkowiec białokropek UT - pospolity i liczny
Agenioideus sericeus Upieńkowiec ciemny UT - pospolity, niezbyt liczny
Agenioideus usurarius Upieńkowiec łysawy VU - bardzo rzadki
Anoplius aeruginosus NT - rzadki
Anoplius caviventris LC - dość rzadki
Anoplius concinuus Swędosz przewężek LC - pospolity, niezbyt liczny
Anoplius infuscatus Swędosz czerwonoczarny UT - pospolity, zwykle liczny
Anoplius nigerrimus Swędosz czerniec UT - pospolity i liczny
Anoplius tenuicornis EN - bardzo rzadki
Anoplius viaticus Swędosz pajęczarz UT - najpospolitszy z rodzaju, liczny
Aporinellus sexmaculatus Pastwiel sześcioplamek EN - bardzo rzadki, sporadycznie obserwowany
Aporus pollux Gnębiec gruboudy CR - bardzo rzadki, wykazywany z kilku stanowisk
Arachnospila abnormis Poskromiel wgłębiec UT - pospolity, miejscami liczny
Arachnospila alvarabnormis CR - bardzo rzadki
Arachnospila anceps Poskromiel pajęcznik UT - pospolity i liczny
Arachnospila asiatica CR - bardzo rzadki
Arachnospila ausa LC - dość rzadki, liczny miejscami
Arachnospila consobrina Poskromiel brunecik EN - bardzo rzadki, nieliczny
Arachnospila fumipennis EN - bardzo rzadki, nieliczny
Arachnospila fuscomarginata Poskromiel lemieszowiec NT - rzadki, nieliczny
Arachnospila hedickei Poskromiel brandenburski VU - rzadki i nieliczny
Arachnospila minutula Poskromiel wielkooki LC - nierzadki, niezbyt liczny
Arachnospila opinata EN - bardzo rzadki, nieliczny
Arachnospila rufa Poskromiel rudawy LC - pospolity, niezbyt liczny
Arachnospila sogdianoides Poskromiel tyrolczyk EN - bardzo rzadki, nieliczny
Arachnospila spissa Poskromiel ociężały UT - pospolity i liczny
Arachnospila trivialis Poskromiel zagoniec UT - pospolity, liczny miejscami
Arachnospila virgilabnormis CR - bardzo rzadki, nieliczny
Arachnospila wesmaeli Poskromiel pędzelkowiec EN - rzadki, nieliczny
Arachnospila westerlundi CR - bardzo rzadki
Auplopus albifrons Wolnica czerwonawa CR - ekstremalnie rzadka
Auplopus carbonarius Wolnica czarniawa UT - pospolita, liczna
Auplopus rectus Gatunek odnaleziony w Polsce w 2015 roku - brak bliższych danych
Batozonellus (Parabatozonus) lacerticida Nastecznik żółtoskrzydły EN - bardzo rzadki, nieliczny
Caliadurgus fasciatellus Rawik kolconogi UT - pospolity, zwykle liczny
Ceropales albicincta Kołowatek paskowany CR - krytycznie rzadki
Ceropales helvetica Kołowatek południowy EX - brak wiarygodnych, współczesnych obserwacji
Ceropales maculata Kołowatek plamisty UT - pospolity, miejscami liczny
Ceropales variegata Kolowatek letni CR - bardzo rzadki, obserwowany tylko wyjątkowo
Cryptocheilus fabricii Okrążel białoplamek VU - rzadki, lokalnie liczny
Cryptocheilus notatus Okrążel pogońcowiec DD - nierzadki, liczny miejscami
Cryptocheilus versicolor Okrążel leśnostepowy LC - nierzadki, liczny miejscami
Dipogon asahinai EN - bardzo rzadki
Dipogon austriacus CR - ekstremalnie rzadki
Dipogon bifasciatus Upieńka drewniarka LC - nierzadki, lokalnie liczny
Dipogon subintermedius Upieńka koziołek Pospolity, zwykle liczny
Dipogon variegatus Upieńka przepaskówka CR - bardzo rzadki
Dipogon vechti VU - rzadki
Eoferreola rhombica Dręczka poskoczowa CR - krytycznie rzadka
Episyron albonotatum Opylec białoplamy UT - pospolity i liczny
Episyron gallicum Opylec śródziemnomorski CR - krytycznie rzadki
Episyron rufipes Opylec rudonogi UT - pospolity, zwykle liczny
Evagetes crassicornis Zagrabiel oszczecik UT - pospolity, zwykle liczny
Evagetes dubius Zagrabiel gruborogi LC - dość rzadki, nieliczny
Evagetes gibbulus Zagrabiel napiaskowy LC - nierzadki, lecz nieliczny
Evagetes littoralis Zagrabiel wydmowy LC - rzadki i nieliczny
Evagetes pauli CR - krytycznie rzadki
Evagetes pectinipes Zagrabiel szorstkonogi UT - pospolity, zwykle liczny
Evagetes proximus Zagrabiel czterokolec NT - dość rzadki, nieliczny
Evagetes sahlbergi Zagrabiel trójkolec VU - rzadki, sporadycznie obserwowany
Evagetes siculus EN - bardzo rzadki
Evagetes subglaber VU - rzadki i nieliczny
Evagetes tumidosus CR - krytycznie rzadki
Ferreola diffinis Dręczka matowa CR - ekstremalnie rzadka
Homonotus sanguinolentus Rezun krwistoplamiec LC - rzadki, miejscami liczny
Nanoclaveria leucopterus Tępilec wąskooki CR - bardzo rzadki
Poecilagenia rubricans Plądrowiec krasnogrzbiety CR- ekstremalnie rzadki
Pompilus cinereus Nastecznik szarawy UT - pospolity, liczny
Priocnemis agilis LC - szeroko rozmieszczony, lecz niezbyt liczny
Priocnemis baltica Uzębek bałtycki EN - bardzo rzadki, wykazany z kilku stanowisk
Priocnemis confusor NT - rzadki, sporadycznie obserwowany
Priocnemis cordivalvata UT - dość liczny
Priocnemis coriacea Uzębek wiosenny LC - pospolity, lecz niezbyt liczny
Priocnemis enslini VU - rzadki i nieliczny
Priocnemis exaltata Uzębek zwyczajny DD - pospolity, lecz nieliczny
Priocnemis fennica LC - pospolity, zwykle liczny
Priocnemis hankoi EN - rzadki, sporadycznie obserwowany
Priocnemis hyalinata Uzębek szklisty UT - pospolity i liczny
Priocnemis melanosoma Uzębek czarny EN - bardzo rzadki
Priocnemis minuta Uzębek mały DD - nierzadki, miejscami liczny
Priocnemis parvula DD - pospolity, zwykle nieliczny
Priocnemis pellipleuris CR - bardzo rzadki, obserwowany tylko wyjątkowo
Priocnemis perturbator Uzębek podróżnik UT - pospolity i liczny
Priocnemis pillichi EX - ekstremalnie rzadki, znany z pojedynczej obserwacji
Priocnemis pusilla Uzębek kreskowany LC - nierzadki
Priocnemis schioedtei Uzębek siatkowany UT - pospolity, lecz zwykle nieliczny
Priocnemis susterai Uzębek większy CR - bardzo rzadki
Priocnemis vulgaris Uzębek kosmatek EN - rzadki, nieliczny
Tachyagetes filicornis Niżwin cienkorogi EN - bardzo rzadki

Leave a Reply