Arachnida

Pajęczaki to nie owady. Nie są tak różnorodne jak owady. Nie mają skrzydeł, za to biegają na ośmiu nogach. Ale są ze światem Insecta nierozerwalnie połączone ekologicznie. Współegzystują z owadami, polują na nie i są przez nie pożerane. Każdy, kto z zaciekawieniem pochyla się nad muchą, motylem, czy pluskwiakiem – skupi swą uwagę i na tych niezwykłych stworach jak z innego świata. Dlatego mają one swoje miejsce i tutaj, na stronach Insektarium.

W Polsce żyje ponad 800 gatunków pająków i przynajmniej 42 gatunki kosarzy.

Araneae - Pająki

Młynek 04.04.2012 Agelenidae – Lejkowcowate
 Amaurobiidae – Sidliszowate
Park Poniatowskiego 08.05.2011 Anyphaenidae – Motaczowate
Widzew 02.10 2012 Pięknie wybarwiona na ciemnopomarańczowo samica Araneidae – Krzyżakowate
Grabin 06.11.2012 Fot. Ryszard Orzechowski Atypidae – Gryzielowate
Widzew 14.05.2011 Clubionidae – Aksamitnikowate
 Cybaeidae
Widzew 16.05.2011 Dictynidae – Ciemieńcowate
Zielona Góra 16.03.2013 Fot. Ryszard Orzechowski Dysderidae – Komórczakowate
 Eresidae – Poskoczowate
Łódź, okolice CZMP  Eutichuridae – Zbrojnikowate
Widzew 30.06.2014 Gnaphosidae – Worczakowate
Młynek 04.04.2012 Samica Linyphiidae -Osnuwikowate
Teofilów 20.05. 2012 Samiec - wyraźnie widoczne bulbusy Lycosidae – Pogońcowate
 Mimetidae – Naśladownikowate
z-nemoralis Miturgidae – Trawnikowcowate
6778 Nesticidae – Tkańcowate
Puścizna Wielka 25.05.2014 Samiec Oxyopidae – Śpiesznikowate
Struga Dobieszkowska 02.08.2011 Philodromidae – Ślizgunowate
Łódź Źródłowa 07.07.2014 Pholcidae – Nasosznikowate
Zatwarnica 30.05.2013 Pisauridae – Darownikowate
Ślądkowice 09.05.2012 Salticidae – Skakunowate
Zielona Góra 20.07.2014 Fot. Ryszard Orzechowski Scotydidae – Rozsnuwaczowate
Park Poniatowskiego 14.06.2011 Segestriidae – Czyhakowate
M.virescens Sparassidae – Spachaczowate
Rąbień 05.07.2010 Tetragnathidae – Kwadratnikowate
Emilia 19.09.2010 Samica Therididae – Omatnikowate
Widzew 11.03.2011 Thomisidae – Ukośnikowate
Trachelidae
 Uloboridae – Koliściakowate


Opiliones - Kosarze

 Nemastomatidae
P.bucephalus Phalangiidae
 Sclerosomatidae
 Trogulidae


Acari - Roztocze

Acari – RoztoczeSTATYSTYKI (na podstawie liczby odsłon)


Rok 2020
Eratigena atrica – 1649
Marpissa muscosa – 763
Nuctenea umbratica – 723
Micrommata virescens – 676
Eresus walckenaeri – 674
Salticus spp. – 605
Araneus quadratus – 604
Myrmarachne formicaria – 572
Harpactea rubicunda – 571
Ebrechtella tricuspidata – 556
Eresus kollari – 508


Najczęściej odwiedzane gatunki:
Rok 2019
Clubiona spp.– 646
Eresus kollari – 538
Salticus spp. – 497
Eresus walckenaeri – 469
Ebrechtella tricuspidata – 362
Eratigena atrica – 416
Marpissa muscosa – 408
Micrommata virescens – 388
Nuctenea umbratica – 322
Araneus quadratus – 320
Philaeups chrysops – 307
Evarcha arcuata – 300
Dolomedes plantarius – 294
Myrmarachne formicaria – 287
Pholcus phalangioides – 282


Rok 2018
Ebrechtella tricuspidata – 679
Eratigena atrica – 401
Clubiona spp.– 342
Tetragnatha spp.- 323
Araneus quadratus – 311
Agelena labyrinthica – 291
Araneus alsine – 288
Salticus spp. – 286
Evarcha arcuata – 283
Micrommata virescens – 265
Araneus diadematus – 249
Marpissa muscosa – 222
Dolomedes plantarius – 217
Pholcus phalangioides – 210
Philaeups chrysops – 209


Rok 2017
Eratigena atrica – 438
Agelena labyrinthica – 228
Ebrechtella tricuspidata – 178
Salticus spp. – 175
Evarcha arcuata – 161
Pholcus phalangioides – 155
Clubiona spp.– 147


Rok 2016
Eratigena atrica – 429
Marpissa muscosa – 133
Evarcha arcuata – 129
Agelena labyrinthica – 123
Xysticus ulmi – 111
Pholcus phalangioides – 107


Rok 2015
Eratigena atrica – 904
Evarcha arcuata – 168
Ebrechtella tripuscidata – 149
Agelena labyrinthica – 138
Pholcus phalangioides – 130


Rok 2014 
Eratigena atrica – 363
Salticus spp. – 125
Ebrechtella tricuspidata – 112
Agelena labyrinthica – 97
Araneus diadematus – 95

2 thoughts on “Arachnida

  1. „Pająki to nie owady. Nie są tak różnorodne jak owady. ” — poprawilbym tutaj ten fragment, skoro teraz połączyliście kategorię pająków z kosarzami na „Pajęczaki to nie owady (…)”, ewentualnie „Pająki oraz kosarze nie są owadami” 😉

Leave a Reply to avidal Cancel reply