Brachyopini

GATUNEK NAZWA POLSKA LICZEBNOŚĆ
Brachyopa bicolor Nakwiecień dębowy Szeroko rozsiedlony, nieliczny
Brachyopa dorsata Nakwiecień pniowy DD - pospolity, miejscami liczny
Brachyopa grunewaldensis Nakwiecień kniejak Bardzo rzadki, obserwowany tylko wyjątkowo
Brachyopa insensilis Nakwiecień płaskoczułki Rzadki, nieliczny
Brachyopa maculipennis Nakwiecień plamkoskrzydły W ekspansji, wciąż rzadki
Brachyopa obscura Nakwiecień nikły Rzadki, nieliczny
Brachyopa panzeri Nakwiecień żółtawy Rzadki, lokalnie liczny
Brachyopa pilosa Nakwiecień szarożółty Pospolity, nieliczny
Brachyopa scutellaris Nakwiecień sokowiec Rzadki, nieliczny
Brachyopa testacea Nakwiecień krótkopyski Rzadki, sporadycznie obserwowany
Brachyopa vittata Nakwiecień długopyski Lokalny, w górach miejscami liczny
Chrysogaster basalis Sporadycznie obserwowany
Chrysogaster coemiteriorum Nieliczny, sporadycznie obserwowany
Chrysogaster solstitialis UT - pospolity, liczny
Chrysogaster virescens Bardzo rzadki, znany z dwoch samic umieszczonych w zbiorach entomologicznych
Hammerschmidtia ferruginea Burgundia topolka DD - rzadka, liczna lokalnie
Lejogaster metallina Lokalny, nieliczny
Lejogaster tarsata Rzadki
Melanogaster aerosa Nierzadki, lecz nie pojawia się licznie
Melanogaster curvistylus Bardzo rzadki, znany z kilku stanowisk
Melanogaster hirtella W Polsce prawdopodobnie nie występuje
Melanogaster nuda Nierzadki, w górach często liczny
Melanogaster parumplicata W północnowschodniej części kraju bywa miejscami liczny; ogólnie rzadko obserwowany
Myolepta dubia Kukiełka lśniąca DD - lokalna, miejscami nierzadka
Myolepta obscura Kukiełka puszczańska Bardzo rzadka
Myolepta potens Kukiełka żółtobrzeżka Bardzo rzadka
Myolepta vara Kukiełka dąbrówka VU - rzadka, miejscami liczna
Neoascia annexa Bardzo rzadka i nieliczna
Neoascia geniculata Bardzo rzadka, obserwowana tylko wyjątkowo
Neoascia interrupta Bardzo rzadka i nieliczna
Neoascia meticulosa Smuklica jednopaska Pospolita, liczna
Neoascia obliqua Smuklica lepiężnikówka Rzadka, lokalna
Neoascia podagrica Smuklica chytruska Nierzadka, miejscami liczna
Neoascia tenur Smuklica drobna Nierzadka, miejscami liczna
Neoascia unifasciata Zdecydowanie rzadki gatunek górski i podgórski
Orthonevra brevicornis Złocisz krótkorogi Szeroko rozmieszczona lecz nieliczna i sporadycznie obserwowana
Orthonevra elegans Złocisz gładnik Znana ledwie z kilku okazów, bardzo rzadka
Orthonevra erythrogona Złocisz bezwstydny Bardzo rzadka, na granicy zasięgu
Orthonevra frontalis Prawdopodobnie w Polsce nie występuje, wykazana na podstawie przypuszczalnie błędnej identyfikacji
Orthonevra geniculata Złocisz nakwiatek DD - pospolita, miejscami bardzo liczna
Orthonevra incisa Lokalna. Nad Biebrzą bywa bardzo liczna, gdzie indziej obserwowana pojedynczo i sporadycznie
Orthonevra intermedia Złocisz lśniący W ekspansji, jednak wciąż rzadko obserwowana
Orthonevra nobilis Złocisz powabny Zdecydowanie rzadki, obserwowany sporadycznie
Orthonevra plumbago Złocisz wstęgooki Niezwykle rzadka, w Polsce na skraju zasięgu, znan z kilku odłowionych okazów
Orthonevra stackelbergi Bardzo rzadka, w Polsce na granicy zasięgu. Spotykana sporadycznie
Riponnensia splendens Skrzytka mocarowa Skrajnie rzadka, od dawna nie obserwowana
Sphegina clavata Najrzadszy z nie-górskich gatunków z tego rodzaju, liczniejszy tylko miejscami
Sphegina clunipes Pospolita i miejscami liczna, choć zwykle niezauważana
Sphegina elegans Pospolita i lokalnie liczna
Sphegina latifrons Gatunek górski, miejscami liczny
Sphegina montana Rzadka, miejscami liczna
Sphegina sibirica LC - rzadka i lokalna
Sphegina spheginea Zdecydowanie rzadka, bardzo sporadycznie obserwowana
Sphegina verecunda Gatunek górski, miejscami liczny