Ichneumonidae album

A B-C D-E F-H I-L M-N O-P R-S T-Z

KLASYCZNA LISTA


Baranisobas ridibundus – Gmerek penetrator

Francja – Arques 26.10.2014 ♀ Fot. Marie Lou Legrand


Barichneumon derogator

Francja – Cassel 26.10.2022 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Cassel 26.10.2022 Fot. Marie Lou Legrand


Barichneumon gemellus

Francja – Arques 23.07.2020 ♀ Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Arques 23.07.2020 ♀ Fot. Marie Lou Legrand


Callajoppa exaltatoria

Chociszewo 02.08.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 02.08.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Zamość 23.08.2020 Fot. Andrzej Sawic


Callajoppa cirrogaster

C.cirrogaster

Łódź – BRUS 30.06.2019

C.cirrogastr

Łódź – BRUS 30.06.2019

C.cirrogaster

Łódź – BRUS 30.06.2019

Chociszewo 10.08.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 10.08.2021 Fot. Lucyna Bugiera

C. cirrogaster

Łódź – BRUS 30.06.2019


Chasmias lugens – Ponurnik żałobny

Las wiączyński 17.04.2015

Las wiączyński 17.04.2015 ♀

Las wiączyński 24.03.2012

Las wiączyński 24.03.2012 ♀

Żakowice 14.03.2011

Żakowice 14.03.2011 ♀

Las wiączyński 24.03.2012 Samica

Las wiączyński 24.03.2012 ♀

Żakowice 14.03.2011

Żakowice 14.03.2011 ♀

Las wiączyński 24.03.2012

Las wiączyński 24.03.2012 ♀

Las wiączyński 24.03.2012

Las wiączyński 24.03.2012 ♀

Żakowice 14.03.2011

Żakowice 14.03.2011 ♀


Chasmias motatorius – Ponurnik przeziernikowiec

Francja – Arques 26.09.2017 ♀ Fot. Marie Lou Legrand


Clistopyga incitator

Toskania – Prato 05.11.2020 ♀ Fot. Marco Huang

Toskania – Prato 05.11.2020 ♀ Fot. Marco Huang

Toskania – Prato 05.11.2020 ♀ Fot. Marco Huang


Coelichneuomn cyaniventris – Gąsienicznik wysmużnik

Sandomierz 22.08.2020 ♂

Sandomierz 22.08.2020 ♂


Coelichneumon deliratorius – Gąsienicznik poczwarkowiec

Modlica 07.06.2014

Modlica 07.06.2014 ♂


Coleocentrus excitator

C.excitator

Łęgi Słubickie 27.05.2012 ♀ Fot. Marek Adamski

Łęgi Slubickie 27.05.2012

Łęgi Słubickie 27.05.2012 ♀ Fot. Marek Adamski


Cratichneumon culex – Gąsienicznik iglicznik

Francja – Cassel 19.07.2018 ♀ Fot. Marie Lou Legrand


Cratichneumon flavifrons – Gąsienicznik strzygończyk

C.flavifrons

Łódź 2019 ♀ Fot. Włodek Wypych

Cr. cavifrons

Łódzki Ogród Botaniczny 13.05.2016 ♀


Cryptefiggies lanius

Bielsko- Biała 30.04.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Bielsko- Biała 30.04.2014 ♀ Fot. Grzegorz Gierlasiński

Bielsko- Biała 30.04.2014 Samica Fot. Grzegorz Gierlasiński

Bielsko- Biała 30.04.2014 ♀ Fot. Grzegorz Gierlasiński

Bielsko- Biała 30.04.2014 In copula Fot. Grzegorz Gierlasiński

Bielsko- Biała 30.04.2014 In copula Fot. Grzegorz Gierlasiński


Crytea erythraea – Lazówka czerwona

Francja – Oxelaëre 16.10.2018 ♀ Fot. Marie Lou Legrand


Ctenichneumon divisorius – Gąsienicznik natarczywy

Chociszewo 14.09.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 14.09.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 14.09.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 14.09.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 14.09.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera


Ctenichneumon panzeri – Gąsienicznik czarnoczułki

Widzew 05.09.2012 Samiec

Łódź – Widzew 05.09.2012 ♂


Cyclolabus pactor

Chociszewo 10.08.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 10.08.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 10.08.2021 Fot. Lucyna Bugiera


A B-C D-E F-H I-L M-N O-P R-S T-Z

KLASYCZNA LISTA