Ichneumonidae album

A B-C D-E F-H I-L M-N O-P R-S T-Z

KLASYCZNA LISTA


Thaumatogelis spp.

Gelis species

Łódzki Ogród Botaniczny 08.08.2017 ♀


Therion circumflexum

Warszawa – Ogród Botaniczny PAN 21.08.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Ogród Botaniczny PAN 21.08.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak


Trichomma enecator

Chociszewo 07.08.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 07.08.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 07.08.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 07.08.2021 ♀ na gruszce Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 07.08.2021 ♀ na jabłku Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 07.08.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera


Trychosis spp.

Las Łagiewnicki 25.07.2013 Widoczne 5-kątne zwierciadełko

Łódź – Las Łagiewnicki 25.07.2013 ♀

Las Łagiewnicki 25.07.2013 Samica

Łódź – Las Łagiewnicki 25.07.2013 ♀


Virgichneumon dumeticola – Gąsienicznik białobrewy

Las wiączyński 16.09.2012

Las wiączyński 16.09.2012 ♀

Las wiączyński 16.09.2012 Samica

Las wiączyński 16.09.2012 ♀

Widzew 06.08.2011

Łódź – Widzew 06.08.2011 ♂

Widzew 06.08.2011

Łódź – Widzew 06.08.2011 ♂

Widzew 06.08.2011

Łódź – Widzew 06.08.2011 ♂

Widzew 06.08.2011

Łódź – Widzew 06.08.2011 ♂

Widzew 06.08.2011 Samiec

Łódź – Widzew 06.08.2011 ♂

Widzew 06.08.2011

Łódź – Widzew 06.08.2011 ♂


Vulgichneumon saturatorius – Gąsienicznik błyszczkowiec

Lubinicko 24.09.2021 Fot. Marek Nowacki

Lubinicko 24.09.2021 Fot. Marek Nowacki


Xorides fuligator

Chociszewo 01.06.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 01.06.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 30.07.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera


Xorides gravenhorstii

Chociszewo 15.05.2022 ♀ Fot. Lucyna Bugiera


Xorides praecatorius

X praecatorius

Łódź – BRUS 23.0.2019 ♀

Xorides

Łódź – BRUS 23.0.2019 ♀

Xorides

Lubin 08.01.2020 ♀ Fot. Meadowlark

Xorides.

Lubin 08.01.2020 ♀ Fot. Meadowlark

X.praecatorius

Łódź – BRUS 23.0.2019 ♀

X.praecatorius

Lubin 08.01.2020 ♀ Fot. Meadowlark

X praecatorius

Lubin 08.01.2020 ♀ Fot. Meadowlark

Xorides

Łódź – BRUS 23.0.2019 ♀

Xorides

Łódź – BRUS 23.0.2019 ♀


Xorides sepulchralis

Nisko 19.05.2023 ♂ Fot. Marcin Szot

Nisko 19.05.2023 ♂ Fot. Marcin Szot


Xylophrurus augustus

X.augustus

Lubin 22.04.2019 ♀ Fot. Meadowlark

X augustus

Lubin 22.04.2019 ♀ Fot. Meadowlark

Xylophrurus

Lubin 22.04.2019 ♀ Fot. Meadowlark


Zanthojoppa lutea – Zagładnik rubinowy

Grotniki 23.06.2010 Samica

Grotniki 23.06.2010 ♀

Grotniki 23.06.2010

Grotniki 23.06.2010 ♀

Grotniki 23.06.2010

Grotniki 23.06.2010 ♀

Grotniki 23.06.2010

Grotniki 23.06.2010 ♀


A B-C D-E F-H I-L M-N O-P R-S T-Z

KLASYCZNA LISTA