Ichneumonidae album

A B-C D-E F-H I-L M-N O-P R-S T-Z

KLASYCZNA LISTA


Rhyssa amoena – Zgłębiec powabny

Rh.amoena

Uherce Mineralne 06.07.2018 ♀Fot. Andrzej Kucharski

R.amoena

Uherce Mineralne 06.07.2018 ♀ Fot. Andrzej Kucharski


Rhyssa persuasoria – Zgłębiec trzpiennikowiec

Las żeromiński 20.05.2014

Las żeromiński 20.05.2014 ♀

Las żeromiński 20.05.2014

Las żeromiński 20.05.2014 ♀

Las żeromiński 20.05.2014

Las żeromiński 20.05.2014 ♀

R.persuasoria

Portret – Fot. Łukasz Budnik

Las żeromiński 20.05.2014

Las żeromiński 20.05.2014 ♀

R.persuasoria

Łódź – Lublinek 08.05.2018 ♀


Rhyssella approximator – Zgłębniczek skrzywiony

Warszawa 04.05.2022 ♀ – owipozycja Fot. profesor Marek W.Kozłowski

Rh. approximator

BRUS 08.05.2018 ♀

Warszawa 04.05.2022 ♂ Fot. profesor Marek W.Kozłowski

Rhysela

Las żeromiński 06.05.2018 ♀

R.approximator

Las żeromiński 06.05.2018 ♀

Warszawa 04.05.2022 ♀ Fot. profesor Marek W.Kozłowski

Rhyssella

BRUS 08.05.2018 ♀

R.approximator

BRUS 08.05.2018 ♀

R approximator

Las żeromiński 06.05.2018 ♀


Rhyssella obliterata – Zgłębniczek zanikający

Warszawa 04.05.2022 ♀ – owipozycja Fot. profesor Marek W.Kozłowski

R.obliterata

Łęgi Słubickie 01.09.2017 ♀ Fot. Marek Adamski

Warszawa 04.05.2022 ♀ Fot. profesor Marek W.Kozłowski

R obliterata

Łęgi Słubickie 01.09.2017 ♀ Fot. Marek Adamski


Scambus calobatus

Chociszewo 10.08.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 10.08.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera


Schenkia graminicola

schenkia

Okuninka 17.07.2018 ♀

schenkia.

Okuninka 17.07.2018 ♀

sch.graminicola

Okuninka 17.07.2018 ♀

sc.graminicola

Okuninka 17.07.2018 ♀

s.graminicola

Okuninka 17.07.2018 ♀


Schizopyga circulator

Chociszewo 21.09.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 21.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 21.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 21.09.2021 ♀ z nie w pełni ukształtowanymi skrzydłami Fot. Lucyna Bugiera


Sphinctus serotinus – Przykrzycznik jesieniak

Franciszków 09.10.2013

Franciszków 09.10.2013

Franciszków 09.10.2013

Franciszków 09.10.2013

Franciszków 09.10.2013

Franciszków 09.10.2013

Franciszków 09.10.2013

Franciszków 09.10.2013


Spilichneumon occisorius – Gąsienicznik pręgowiec

Murawy Dobromierskie 26.07.2014

Murawy Dobromierskie 26.07.2014 ♀

Murawy Dobromierskie 26.07.2014

Murawy Dobromierskie 26.07.2014 ♀

Murawy Dobromierskie 26.07.2014

Murawy Dobromierskie 26.07.2014 ♀

Widzew 31.08.2014

Łódź – Widzew 31.08.2014 ♂


Stauropoctonus bombycivorus – Potworak agresor

S bombycivorus

Łódź – BRUS 30.06.2019

Stauropoctonus

Łódź – BRUS 30.06.2019

St.bombycivorus

Łódź – BRUS 30.06.2019


Stenarella domator

Las wiączyński 01.07.2012

Las wiączyński 01.07.2012 ♀

Las wiączyński 01.07.2012

Las wiączyński 01.07.2012 ♀

Las wiączyński 01.07.2012

Las wiączyński 01.07.2012 ♀

Las wiączyński 01.07.2012

Las wiączyński 01.07.2012 ♀


Stenichneumon culpator – Gąsienicznik czerwonawy

Las wiączyński 01.04.2011

Las wiączyński 01.04.2011 ♀

Las wiączyński 22.11.2012

Las wiączyński 22.11.2012 ♀

Las wiączyński 22.11.2012

Las wiączyński 22.11.2012 ♀

Żakowice 24.03.2012

Żakowice 24.03.2012 ♀

Żakowice 24.03.2012

Żakowice 24.03.2012 ♀

Las wiączyński 22.11.2012

Las wiączyński 22.11.2012 ♀

Łagiewniki 28.03.2011

Łódź – Łagiewniki 28.03.2011 ♀

Las wiączyński 22.11.2012 Samica

Las wiączyński 22.11.2012 ♀

Gałków 12.03.2011

Gałków 12.03.2011 ♀

Ślądkowice 11.04.2011

Ślądkowice 11.04.2011 ♀


Syspasis scutellator – Sysun nalotnik

Lubinicko 28.07.2020 ♂ Fot. Marek Nowacki

Lubinicko 28.07.2020 ♂ Fot. Marek Nowacki


Syzeuctus bicornis – Rapiera rogata

S.bicornis

Łódź – BRUS 03.07.2019 ♂

S.bicornis

Łódź – BRUS 03.07.2019 ♂

S.bicornis

Łódź – BRUS 03.07.2019 ♂

S.bicornis

Łódź – BRUS 03.07.2019 ♂

S.bicornis

Łódź – BRUS 03.07.2019

S.bicornis

Łódź – BRUS 03.07.2019 ♂

Syzeuctus

Łódź – BRUS 03.07.2019 ♂

Syzeuctus

Łódź – BRUS 03.07.2019 ♂

A B-C D-E F-H I-L M-N O-P R-S T-Z

KLASYCZNA LISTA