Ichneumonidae album

A B-C D-E F-H I-L M-N O-P R-S T-Z

KLASYCZNA LISTA


Odontocolon dentipes

Francja – Arques 11.08.2021 ♂ Fot. Marie Lou Legrand

Gdańsk 20.08.2006 ♀ Fot. Robert Żóralski

Chociszewo 20.06.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Francja – Arques 03.09.2017 ♀ Fot. Marie Lou Legrand

Chociszewo 20.06.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 20.06.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera


Oedemopsis scabricula

Francja – Oxelaëre 16.08.2020 ♀ Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Oxelaëre 25.07.2018 ♀ Fot. Marie Lou Legrand


Opheltes glaucopterus

Emilia 19.08.2013

Emilia 19.08.2013

Emilia 19.08.2013

Emilia 19.08.2013

Emilia 19.08.2013

Emilia 19.08.2013


Ophion luteus – Sierpoń żółty

Łuków Fot. Ricosz


Ophion obscuratus – Sierpoń jesienny

Kobiele Wielkie 04.10.2020 Fot. Jacek Strojny

Lubuskie – październik 2020 ♀ Fot. Marek Nowacki

Warszawa 05.10.2020 Fot. Paweł Głowacki

Kobiele Wielkie 04.10.2020 Fot. Jacek Strojny

Lubuskie – październik 2020 ♀ Fot. Marek Nowacki


Ophion scutellaris – Sierpoń leśny

Rogów 02.05.2012

Rogów 02.05.2012

Oph.scutellaris

Lubin 2019 Fot. Meadowlark

Rogów 02.05.2012

Rogów 02.05.2012

O scutellaris

Lubin 2019 Fot. Meadowlark

Rogów 02.05.2012

Rogów 02.05.2012

O.scutellaris

Lubin 2019 Fot. Meadowlark

Op.scutellaris

Lubin 2019 Fot. Meadowlark

Ślądkowice 11.06.2011

Ślądkowice 11.06.2011

Ślądkowice 11.06.2011

Ślądkowice 11.06.2011


Ophion ventricosus – Sierpoń czarnoznaczny

Francja – Cassel 03.06.2022 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Cassel 03.06.2022 Fot. Marie Lou Legrand


Orthocentrus fulvipes

Kraków 20.12.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Kraków 20.12.2019 Fot. Maksymilian Syratt


Oxyrrhexis carbonator

O.carbonator

Łódź – BRUS 09.06.2019

Oxyrrhexis

Łódź – BRUS 09.06.2019

Ox.carbonator

Łódź – BRUS 09.06.2019


Perithous divinator – Udręcz długopokładełkowy

Chociszewo 07.08.2023 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 07.08.2023 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 07.08.2023 ♀ Fot. Lucyna Bugiera


Perithous scurra – Udręcz barwny

Chociszewo 24.10.2020 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 24.10.2020 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 24.10.2020 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 24.10.2020 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 24.10.2020 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 24.10.2020 ♀ Fot. Lucyna Bugiera


Perithous septemcinctorius – Udręcz zamorkowiec

P scurra

Wiedeń 18.06.2017 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

P.scurra

Wiedeń 18.06.2017 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

Chociszewo 13.06.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 13.06.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Perithous

Wiedeń 18.06.2017 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk


Phaenelobus terebrator – Świdrzyk wykidajło

Piskorzeniec 23.07.2015

Piskorzeniec 23.07.2015 ♀

Piskorzeniec 23.07.2015 Samica ( widoczne pokładełko )

Piskorzeniec 23.07.2015 ♀ ( widoczne pokładełko )

Piskorzeniec 23.07.2015

Piskorzeniec 23.07.2015 ♀


Pimpla rufipes – Kłowacz podżegacz

Chociszewo 08.09.2018 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 08.09.2018 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 08.09.2018 ♀ Fot. Lucyna Bugiera


Pimpla turionellae – Kłowacz zwójkowiec

Chociszewo 21.05.2022 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 21.05.2022 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 21.05.2022 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 21.05.2022 ♀ Fot. Lucyna Bugiera


Pleolophus brachypterus – Ukłuj półskrzydlaczek

Francja – Cassel 06.07.2017 ♀ Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Cassel 06.07.2017 ♀ Fot. Marie Lou Legrand


Polytribax perspicillator

Francja – Arques 10.06.2016 ♀ Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Condette 07.06.2015 ♂ Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Arques 10.06.2016 ♀ Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Condette 07.06.2015 ♂ Fot. Marie Lou Legrand


Protichneumon pisorius – Zawisakowiec siwotkowiec

P.pisorius

Piła 12.O7.2007 Fot. Bartosz Sołtysiak


Pseudoamblyteles homocerus

Chociszewo 26.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 26.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 26.09.2021 Fot. Lucyna Bugiera


A B-C D-E F-H I-L M-N O-P R-S T-Z

KLASYCZNA LISTA