Ichneumonidae album

A B-C D-E F-H I-L M-N O-P R-S T-Z

KLASYCZNA LISTA


Odontocolon dentipes

Gdańsk 20.08.2006 ♀ Fot. Robert Żóralski


Opheltes glaucopterus

Emilia 19.08.2013

Emilia 19.08.2013

Emilia 19.08.2013

Emilia 19.08.2013

Emilia 19.08.2013

Emilia 19.08.2013


Ophion luteus – Sierpoń żółty

Łuków Fot. Ricosz


Ophion obscuratus – Sierpoń jesienny

Kobiele Wielkie 04.10.2020 Fot. Jacek Strojny

Lubuskie – październik 2020 ♀ Fot. Marek Nowacki

Warszawa 05.10.2020 Fot. Paweł Głowacki

Kobiele Wielkie 04.10.2020 Fot. Jacek Strojny

Lubuskie – październik 2020 ♀ Fot. Marek Nowacki


Ophion scutellaris – Sierpoń leśny

Rogów 02.05.2012

Rogów 02.05.2012

Oph.scutellaris

Lubin 2019 Fot. Meadowlark

Rogów 02.05.2012

Rogów 02.05.2012

O scutellaris

Lubin 2019 Fot. Meadowlark

Rogów 02.05.2012

Rogów 02.05.2012

O.scutellaris

Lubin 2019 Fot. Meadowlark

Op.scutellaris

Lubin 2019 Fot. Meadowlark

Ślądkowice 11.06.2011

Ślądkowice 11.06.2011

Ślądkowice 11.06.2011

Ślądkowice 11.06.2011


Orthocentrus fulvipes

Kraków 20.12.2019 Fot. Maksymilian Syratt

Kraków 20.12.2019 Fot. Maksymilian Syratt


Oxyrrhexis carbonator

O.carbonator

Łódź – BRUS 09.06.2019

Oxyrrhexis

Łódź – BRUS 09.06.2019

Ox.carbonator

Łódź – BRUS 09.06.2019


Perithous scurra – Udręcz barwny

Chociszewo 24.10.2020 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 24.10.2020 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 24.10.2020 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 24.10.2020 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 24.10.2020 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 24.10.2020 ♀ Fot. Lucyna Bugiera


Perithous septemcinctorius – Udręcz zamorkowiec

P scurra

Wiedeń 18.06.2017 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

P.scurra

Wiedeń 18.06.2017 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

Chociszewo 13.06.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 13.06.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Perithous

Wiedeń 18.06.2017 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk


Phaenelobus terebrator – Świdrzyk wykidajło

Piskorzeniec 23.07.2015

Piskorzeniec 23.07.2015 ♀

Piskorzeniec 23.07.2015 Samica ( widoczne pokładełko )

Piskorzeniec 23.07.2015 ♀ ( widoczne pokładełko )

Piskorzeniec 23.07.2015

Piskorzeniec 23.07.2015 ♀


Pimpla rufipes – Kłowacz podżegacz

Chociszewo 08.09.2018 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 08.09.2018 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 08.09.2018 ♀ Fot. Lucyna Bugiera


Protichneumon pisorius – Zawisakowiec siwotkowiec

P.pisorius

Piła 12.O7.2007 Fot. Bartosz Sołtysiak

A B-C D-E F-H I-L M-N O-P R-S T-Z

KLASYCZNA LISTA