Ichneumonidae album

A B-C D-E F-H I-L M-N O-P R-S T-Z

KLASYCZNA LISTA


Diphyus palliatorius

D.palliatorius

Góry Stołowe 04.08.2017 ♂

D.palliatorius

Uherce Mineralne 20.04.2019 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

D palliatorius

Uherce Mineralne 20.04.2019 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

D palliatorius

Góry Stołowe 04.08.2017 ♂


Diphyus quadripunctorius

Łódzki Ogród Botaniczny 19.04.2018 ♀

Łódzki Ogród Botaniczny 19.04.2018 ♀


Diphyus salicatorius

Las Łagiewnicki 05.05.2013 Samica

Łódź – Las Łagiewnicki 05.05.2013 ♀

Las Łagiewnicki 05.05.2013

Las Łagiewnicki 05.05.2013 ♀

Las wiączyński 11.10.2013

Las wiączyński 11.10.2013 ♀

Las wiączyński 11.10.2013

Las wiączyński 11.10.2013 ♀

Las wiączyński 11.10.2013

Las wiączyński 11.10.2013 ♀


Diplazon laetatorius – Pięknisk bzygowiec

Dipl.laetatorius

Okuninka 20.07.2018 ♀


Dusona spp. – Liszeczniki

Dusona species

Kraków 08.05.2019 ♀ Fot. Maksymilian Syratt


Dyspetes luteomarginatus

Głogów 20.08.2009 Fot. Alek Brzozowski

Głogów 20.08.2009 Fot. Alek Brzozowski

Głogów 20.08.2009 Fot. Alek Brzozowski

Głogów 20.08.2009 Fot. Alek Brzozowski

Głogów 20.08.2009 Fot. Alek Brzozowski


Enicospilus repentinus

E.merdarius

Łódź – Widzew 01.08.2017

En.merdarius

Łódź – Widzew 01.08.2017


Eridolis rufonotatus

Eridolius.

Łódź- Majerowskie Pole 31.05.2019 ♀

Eridolius species

Łódź- Majerowskie Pole 31.05.2019 ♀

Eridolius female

Łódź- Majerowskie Pole 31.05.2019 ♀


Eupalamus oscillator

Łódź – Dolina Olechówki 22.06.2021 ♂

Łódź – Dolina Olechówki 22.06.2021 ♂

Łódź – Dolina Olechówki 22.06.2021 ♂


Eutanyacra picta – Ornamentnik pstry

Romanów koło Łodzi 05.08.2015 Fot. Jacek Kalisiak

Romanów koło Łodzi 05.08.2015 Fot. Jacek Kalisiak

Romanów koło Łodzi 05.08.2015 Fot. Jacek Kalisiak

Romanów koło Łodzi 05.08.2015 Fot. Jacek Kalisiak


Exatestes adpressorius

Chociszewo 10.09.2019 ♀ Fot. Lucyna Bugiera


Excavarus apiarius – Larczyn płastowiec

Młynek 05.08.2014

Łódź – Młynek 05.08.2014

Młynek 05.08.2014

Łódź – Młynek 05.08.2014

Łódź – Dolina Olechówki 13.07.2021

Młynek 08.08.2014

Łódź – Młynek 08.08.2014

E.apiarius

Okuninka 21.07.2015

Łódź – Dolina Olechówki 13.07.2021

E apiarius

Okuninka 21.07.2015

Młynek 08.08.2014

Łódź – Młynek 08.08.2014

A B-C D-E F-H I-L M-N O-P R-S T-Z

KLASYCZNA LISTA