Ichneumonidae album

A B-C D-E F-H I-L M-N O-P R-S T-Z

KLASYCZNA LISTA


Ichneumon crassifemur – Gąsienicznik borowy

Las wiączyński 11.08.2015

Las wiączyński 11.08.2015 ♀

Las wiączyński 11.08.2015

Las wiączyński 11.08.2015 ♀


Ichneumon emancipatus – Gąsienicznik różnobarwny

Tatry 07.08.2009 ♂ Fot. Alek Brzozowski


Ichneumon inquinatus – Gąsienicznik pastewnikowiec

Las żeromiński 13.08.2021 ♀

Las żeromiński 13.08.2021 ♀

Las żeromiński 13.08.2021 ♀


Ichneumon sarcitorius – Gąsienicznik strojny

I sarcitorius

Lubin 17.07.2019 ♂ Fot. Meadowlark

Ich sarcitorius

Lubin 07.08.2019 ♀ Fot. Meadowlark

Młynek 05.08.2012 Samica

Łódź – Młynek 05.08.2012 ♀

Ich.sarcitorius

Lubin 17.07.2019 ♂ Fot. Meadowlark

Młynek 05.08.2012

Łódź – Młynek 05.08.2012 ♀

I.sarcitorius

Lubin 17.07.2019 ♂ Fot. Meadowlark

Młynek 05.08.2012

Łódź – Młynek 05.08.2012 ♀

Młynek 05.08.2012

Łódź – Młynek 05.08.2012 ♀

Młynek 05.08.2012

Łódź – Młynek 05.08.2012 ♀


Ichneumon stramentarius – Gąsienicznik motylowiec

I.stramentarius

Będzino 08.07.2019 ♀ Fot. Augustyna

I stramentarius

Będzino 22.07.2019 ♀ Fot. Augustyna

Las wiączyński 13.03.2012

Las wiączyński 13.03.2012 ♀

Las wiączyński 12.03.2011

Las wiączyński 12.03.2011 ♀

Las wiączyński 12.03.2011 Samica

Las wiączyński 12.03.2011 ♀

Gałków 20.03.2011

Gałków 20.03.2011 ♀

Gałków 20.03.2011

Gałków 20.03.2011 ♀

Las wiączyński 21.03.2010

Las wiączyński 21.03.2010 ♀


Ichneumon stramentor – Gąsienicznik przecinkowiec

Chociszewo 25.09.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 25.06.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 27.06.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 25.09.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 17.10.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera


Ichneumon xanthorius – Gąsienicznik rolnicowiec

Chociszewo 20.06.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 20.06.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 20.06.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera


Ischnus alternator – Razik zwójkowiec

Chociszewo 22.08.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 22.08.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 22.08.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera


Ischnus inquisitorius – Razik intruz

Warszawa 02.09.2021 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa 02.09.2021 ♂ Fot. Sylvester Kociniak


Latibulus argiolus – Cymonek klecankowiec

Lat.argiolus

Lubin 07.08.2019 ♀ Fot. Meadowlark

Latibulus

Lubin 07.08.2019 ♀ Fot. Meadowlark

L argiolus

Lubin 07.08.2019 ♀ Fot. Meadowlark


Liotryphon spp.

Ephialtini

Las wiączyński 13.06.2018 ♀

Ephialtini

Las wiączyński 13.06.2018 ♀

Liotryphon

Las wiączyński 13.06.2018 ♀


Lissonota spp. – Porutnice

Lissonota species

Lubin 11.07.2019 ♀ Fot. Meadowlark

Lissonota.

Lubin 11.07.2019 ♀ Fot. Meadowlark

Lissonota

Lubin 11.07.2019 ♀ Fot. Meadowlark


Listrodromus nycthemerus – Ornatek nawieszczek

Łódź – BRUS 11.08.2021

Łódź – BRUS 11.08.2021

Łódź – BRUS 11.08.2021


Lymantrichneumon disparis – Subtelnik poczwarkowiec

Ujazd 02.05.2012

Ujazd 02.05.2012 ♀

Ujazd 02.05.2012

Ujazd 02.05.2012 ♀

Rezerwat Gałków 22.03.2011

Rezerwat Gałków 22.03.2011 ♀

Ujazd 02.05.2012

Ujazd 02.05.2012 ♀

Las wiączyński 17.04.2015

Las wiączyński 17.04.2015 ♀

Las wiączyński 17.04.2015

Las wiączyński 17.04.2015 ♀

Ujazd 02.05.2012

Ujazd 02.05.2012 ♀

Rezerwat Gałków 22.03.2011

Rezerwat Gałków 22.03.2011 ♀

Rezerwat Gałków 22.03.2011

Rezerwat Gałków 22.03.2011 ♀

Ujazd 02.05.2012

Ujazd 02.05.2012 ♀

Las wiączyński 12.03.2011

Las wiączyński 12.03.2011 ♀

Las wiączyński 12.03.2011

Las wiączyński 12.03.2011 ♀

Las wiączyński 12.03.2011

Las wiączyński 12.03.2011 ♀

Żakowice 15.04.2011

Żakowice 15.04.2011 ♀

A B-C D-E F-H I-L M-N O-P R-S T-Z

KLASYCZNA LISTA